Με δύο πρώτα βραβεία στις «βαλίτσες» του επέστρεψε από την Πορτογαλία το ΤΕΙ ΑΜ-Θ

Στην Coibra η διεθνής συνάντηση του δικτύου ETAP - Το ΤΕΙ μας, το μοναδικό ελληνικό Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μεταξύ 18 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων από 13 ευρωπαϊκές χώρες

Με δυο πρώτα βραβεία επέστρεψε η αποστολή του ΤΕΙ ΑΜ-Θ από την Coibra της Πορτογαλίας όπου είχε λάβει μέρος στην συνάντηση του πανευρωπαϊκού δικτύου ΕΤΑΡ για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Στο δίκτυο αυτό το ΤΕΙ ΑΜ-Θ είναι το μοναδικό ελληνικό Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μεταξύ 18 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων από 13 ευρωπαϊκές χώρες.

Τα βραβεία που απέσπασε το ΤΕΙ ΑΜΘ ύστερα από ενδελεχή χρηματοοικονομική ανάλυση μιας μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρίας (της εταιρίας Carrefour) είναι 1) της καλύτερης παρουσίασης εργασίας (παρουσίαση επαγγελματικού επιπέδου) και 2) της καλύτερης ομαδικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας.

Οι διαγωνιζόμενες ομάδες αποτελούνταν από φοιτητές διαφορετικών χωρών, συνεργάστηκαν δηλ. πολλές χώρες ή και πανεπιστήμια σε κάθε ομάδα για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην ομάδα με την οποία απέσπασε τα βραβεία το ΤΕΙ ΑΜ-Θ υπό την επίβλεψη των καθηγητών Α. Μανδήλα και Μ. Τσοκτουρίδου, συμμετείχε η φοιτήτρια Ι. Κοτσαμπάση.

Του χρόνου η σημαντική αυτή συνάντηση του δικτύου ΕΤΑΡ θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα.