Κοινό ψήφισμα φορέων για τους Δασικούς Χάρτες: Ζητούν παράταση και μείωση παραβόλων για τις Ενστάσεις

Κοινό «μέτωπο» για τις Ενστάσεις-Αντιρρήσεις από ΓΕΩΤΕΕ-ΑΜ, ΤΕΕ-ΑΜ, Δικηγορικό Σύλλογο και δήμο Καβάλας

Κοινό «μέτωπο» με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση των Δασικών Χαρτών για συγκεκριμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (δείτε σχετικά εδώ) συστήνουν το ΓΕΩΤΕΕ-ΑΜ, το ΤΕΕ-ΑΜ, ο Δικηγορικός Σύλλογος και ο δήμος Καβάλας. Με κοινό τους ψήφισμα, οι τέσσερις φορείς οι οποίοι πρόσφατα είχαν διοργανώσει και σχετική ενημερωτική ημερίδα (διαβάστε το ρεπορτάζ εδώ) ζητούν από την Πολιτεία να επανεξετάσει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν κυρίως στη διαδικασία κατάθεσης Ενστάσεων-Αντιρρήσεων από τους πολίτες.

Στο ενημερωτικό σημείωμα που συνοδεύει το ψήφισμα, οι φορείς σημειώνουν: «Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση των Δασικών Χαρτών σε περιοχές αρμοδιότητας των Φορέων μας, το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας, υπηρετώντας ο καθένας τον θεσμοθετημένο ρόλο του, ως συμβούλου της πολιτείας στα αντικείμενα τα οποία είναι ταγμένος, και ο δήμος Καβάλας, αποβλέποντας στην προστασία, στην ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, συντάξαμε κοινό ψήφισμα που αφορά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και χρήζουν άμεσης επίλυσης.

»Τα προβλήματα και τα ζητήματα που σας θέτουμε στο εν λόγω ψήφισμα, εν μέρει προέρχονται και από τα συμπεράσματα της πρόσφατης ενημερωτικής εκδήλωσης όλων των ανωτέρω φορέων στην Καβάλα για τους δασικούς χάρτες, που είναι μέρος μιας ευρύτερης ενημερωτικής εκστρατείας που έχουμε ξεκινήσει όλοι μαζί οι ανωτέρω φορείς για την ενημέρωση όλων των πολιτών της περιοχής αναγνωρίζοντας το επικοινωνιακό έλλειμμα που υπάρχει στην τοπική κοινωνία για το θέμα της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

»Η άμεση επίλυση αυτών των προβλημάτων που σας θέτουμε στο ψήφισμα θα οδηγήσει στην ομαλή ολοκλήρωση και κύρωση της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της κοινής ενημερωτικής εκστρατείας μας, θέλοντας να συμβάλλουμε έτσι και εμείς στην ομαλότερη και πληρέστερη υλοποίηση τους».

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Κοινού Ψηφίσματος των Φορέων εδώ

 

Τι ζητούν οι φορείς

  • Παράταση έξι (6) μηνών για την κατάθεση Ενστάσεων-Αντιρρήσεων
  • Μείωση του ύψους των παραβόλων
  • Να επιστρέφεται το παράβολο σε πολίτες που δικαιώνονται
  • Ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των δασωμένων αγρών
  • Να συμμετέχουν γεωτεχνικοί-εκπρόσωποι του δήμου στην Επιτροπή Αξιολόγησης
  • Τη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος με όλα τα δεδομένα δόμησης, χρήσεων γης και θεσμικών γραμμών
  • Εξασφάλιση της χρηματοδότησης για ολοκλήρωση και ανάρτηση Δασικών Χαρτών και στις υπόλοιπες περιοχές της ΠΕ Καβάλας