Το θαύμα των Χριστουγέννων μεταφέρεται από γειτονιά σε γειτονιά…