Απίστευτη ταλαιπωρία λόγω ασφαλτόστρωσης από Άγιο Σίλα μέχρι Σταυρό Αμυγδαλεώνα (φωτογραφίες)

Μέχρι τις 23 Ιουνίου 2017 θα διαρκέσουν τα έργα - Κυκλοφοριακή συμφόρηση ειδικά τις μεσημεριανές ώρες

Ξεκίνησε σήμερα ένα έργο που από όλους, φορείς και πολίτες, κρίνονταν εδώ και καιρό ως απαραίτητο. Το κομμάτι που οδηγεί από τον κόμβο του Αγίου Σίλα μέχρι τον κόμβο του Σταυρού Αμυγδαλεώνα θύμιζε περισσότερο σεληνιακό τοπίο, παρά δρόμο στον οποίο καθημερινά κινούνται χιλιάδες οχήματα. Οπότε, η ασφαλτόστρωσή του ήταν κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη… Αυτό είναι το καλό νέο.

Το… κακό νέο για τους οδηγούς είναι η ταλαιπωρία και η καθυστέρηση που θα πρέπει να υποστούν για όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Μαΐου 2017, ένα όχημα για να διανύσει την απόσταση από τα φανάρια του Αγίου Σίλα μέχρι αυτά του κόμβου του Σταυρού ήθελε, ούτε λίγο-ούτε πολύ… είκοσι με είκοσι πέντε λεπτά! 

Το «φάγωμα» της παλιάς ασφάλτου ξεκίνησε από το ρεύμα καθόδου (προς Σταυρό), με τις λωρίδες κάπου στο μέσον της διαδρομής να γίνονται από δύο… μία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση της κυκλοφορίας, ειδικά τις ώρες αιχμής, όπως το μεσημέρι.

Δείτε παρακάτω τη διαδρομή αυτή σε εικόνες:

Μέχρι τις 23 Ιουνίου 2017 οι εργασίες ασφαλτόστρωσης

Εντωμεταξύ, η απόφαση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο επίμαχο τμήμα του δρόμου που ξεκίνησε να ασφαλτοστρώνεται θα διαρκέσουν μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2017. Ειδικότερα, στην απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας αναφέρονται τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Αμφίπολης – Καβάλας, στο τμήμα από χ/θ 54,630 (διασταύρωση Σταυρού Αμυγδαλεώνα) μέχρι χ/θ 57,300 (ξενοδοχείο ΕΓΝΑΤΙΑ), εκ περιτροπής στο κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, με τους εξής όρους:
(α) Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του ελεύθερου ρεύματος και για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιείται αντιδρόμηση της μίας (1) λωρίδας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση,
(β) Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 03-05-2017 έως και 23-06-2017, μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η εργοταξιακή σήμανση θα αίρεται κατά τη διάρκεια της νύχτας
-Οι ρυθμίσεις της συγκεκριμένης παραγράφου θα ισχύσουν μέχρι την 23-06-2017, εκτός αν οι εργασίες αποκατάστασης περατωθούν πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
2. Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).
3. Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.
4. Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.