Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 22.05.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή
4. Ψηφίσεις πιστώσεων έτους 2017.
5. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Ι, για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».
6. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ, για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017».
7. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού IΙ, για το έργο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017».
8. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές – κατασκευές στο Βερούλειο γήπεδο»