Αλλαγές σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για το έργο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στην ΠΑΜ-Θ

Διαβάστε που μπορείτε να βρείτε αναλυτικές λεπτομέρειες για το κείμενο της τροποποίησης που αφορά στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ άριθμ. 3892/11-04-2017 (ΦΕΚ 1605/Β’/10-05-2017) Απόφαση με θέμα : «4η Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β’/25-10-2016) Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της Τροποποίησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜ-Θ εδώ επιλέγοντας το εικονίδιο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.