Θέμα δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου θέτει ο Κωστής Σιμιτσής

Επιστολή του επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης προς τον πρόεδρο του οργάνου

Ενόψει της συνεδρίασης της Πέμπτης 8 Ιουνίου 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, ο τ. δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής εγείρει, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του οργάνου Γιώργο Γραμμένο, θέματα λειτουργίας που «βλάπτουν τα συμφέροντα των δημοτών» και υποβαθμίζουν το κύρος του θεσμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης αναφέρεται στην παγίωση της Πέμπης ως ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση από τον Κανονισμό, την «αραίωση» των συνεδριάσεων που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση πολών θεμάτων ανά συνεδρίαση, αλλά και την εισαγωγή σημαντικών θεμάτων ως… τελευταία στην ημερήσια διάταξη, γεγονός που αδικεί την ίδια τη Διοίκηση, αφού «δίνεται η εντύπωση ότι κρυφά και χωρίς σχεδιασμό, αποτίμηση και αξιολόγηση ξοδεύονται τα χρήματα των δημοτών».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Σιμιτσή προς τον κ. Γραμμένο.

Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου

«Αξιότιμε Πρόεδρε,
Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορώ να παραβρεθώ στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα με αντικαταστήσει το μέλος της παράταξης Θεόδωρος Μουριάδης.

Με την ευκαιρία, για μια ακόμη φορά οφείλω να διαμαρτυρηθώ διότι παγιώνεται ως ημέρα συνεδριάσεων η Πέμπτη, την οποία όμως ο Κανονισμός προβλέπει ως κατ’ εξαίρεση ενώ η συνήθης και τακτική ημέρα είναι η Δευτέρα. Με τις σποραδικές και αραιές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σωρεύονται πολλά θέματα και συζητούνται μαζί τα μείζονος και τα ήσσονος σημασίας χωρίς τον απαραίτητο διάλογο. Αυτό αποβαίνει σε βάρος της δημοκρατικής λειτουργίας του Συμβουλίου αλλά και βλάπτει τα συμφέροντα των δημοτών, αφού δεν υπάρχει επαρκής επεξεργασία των θεμάτων στο κορυφαίο συλλογικό όργανο του Δήμου.

Τέλος, επισημαίνω ότι για πολλοστή φορά η συμμετοχή του Δήμου μας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις τρίτων και η χρηματοδότησή τους εισάγεται ως τελευταίο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη ενώ δεν κατατίθεται έγκαιρα η εισήγηση. Η τακτική αυτή είναι απαράδεκτη, διότι αφενός δεν ενημερώνεται σωστά το Δημοτικό Συμβούλιο, αφετέρου αδικείται η ίδια η Διοίκηση αφού πλανάται ένα πέπλο απόκρυψης και αδιαφάνειας και δίνεται η εντύπωση ότι κρυφά και χωρίς σχεδιασμό, αποτίμηση και αξιολόγηση ξοδεύονται τα χρήματα των δημοτών».

Με τιμή
Κωνσταντίνος Σιμιτσής