Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 15.06.2017 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας

Η ημερήσια διάταξη

Α. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Περί μερικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ)», ιδιοκτησίας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του Ιωάννη, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων του Δήμου Καβάλας, έως τη συμμόρφωση ως προς τα απαιτούμενα από τη Νομοθεσία.
2. Περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 33185/15-2-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», ιδιοκτησίας ΛΟΥΚΙΔΗ ΜΗΝΑ, που βρίσκεται επί της οδού Ψαρρών 7-9-11-13, στον Δήμο Καβάλας.
3. Περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 4000/18-4-2003 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ, που βρίσκεται στο 13ο χλμ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ.
4. Διατήρηση ή μη, ή μετατόπιση κενωθέντος περιπτέρου σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014).
5. Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού παραχώρησης και λειτουργίας της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού.
6. Έγκριση του υπ’ αριθ. 113/18-05-2017 Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας.
7. Έγκριση του υπ’ αριθ. 114/14-06-2017 Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας