Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 14.06.2017 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καβάλας, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

Α. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων
Β.
1. Έγκριση του υπ’ αριθ. 113/18-05-2017 Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας.
2. Έγκριση του υπ’ αριθ. 114/14-06-2017 Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας.