Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 27.06.2017 [όλα τα θέματα]

Την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, στις 09:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
4. Ψηφίσεις πιστώσεων έτους 2017.
5. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης του κοινοχρήστου χώρου 67,05 τ.μ. μεταξύ των οδών Φιλελλήνων – Βενιζέλου – Ι.Δραγούμη (Πλατεία Κονσουλίδη).
6. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για την παροχή νομικής συμβουλής, κατάθεση αίτησης ακύρωσης και αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού κατά της Α.Π.οικ.23417/12.05.2017 απόφασης με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων τμήματος παράκαμψης Καβάλας και του σταθμού διοδίων της Εγνατίας Οδού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, σαρωτών, φαξ και τηλεφώνων, των εγγράφων της σύμβασης, των όρων του διαγωνισμού καθώς και της ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
8. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Υπηρεσία κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο, έκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων και κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις)».
9. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».
10. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. Καβάλας 2017».