Νέα απάντηση TAP για τις εργασίες στα Λασπόλουτρα: Δεν απαιτείται καμιά άδεια, καμιά περαιτέρω εργασία μέχρι τις 15 Αυγούστου

Η εταιρία απαντά σε «ψευδείς και αβάσιμους ισχυρισμούς»

Με δεύτερη ανακοίνωση μέσα σε λίγες μέρες (διαβάστε την πρώτη εδώ), ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) τοποθετείται επί των όσων το τελευταίο διάστημα έχουν γραφτεί και ακουστεί σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποίησε η εταιρία σε αγροτεμάχιο πλησίον των Λασπόλουτρων των Κρηνίδων.

Σύμφωνα με τον TAP, για τις εργασίες δεν απαιτούνταν που ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 καμία ειδική άδεια, ενώ δεν έχει επηρεαστεί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής, αφού το νερό που αντλήθηκε, «προσφέρθηκε» την ίδια στιγμή σε παρακείμενους αγρούς, ενώ η Κοινοπραξία κάνει λόγο για «ψευδείς και αβάσιμους ισχυρισμούς».

Eπίσης, ο TAP δηλώνει ότι καμία νέα εργασία δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Αυγούστου 2017. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο αίτημα είχαν καταθέσει με κοινή τους επιστολή ο Αντιπεριφερειάρχης Θόδωρος Μαρκόπουλος και η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα (διαβάστε την εδώ).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του TAP.

Καμιά περαιτέρω εργασία εκσκαφής μέχρι τις 15 Αυγούστου

«Όπως έχουμε ήδη δηλώσει με την από 12 Ιουλίου 2017 ανακοίνωσή μας, τα έργα που εκτελούνταν από εργολήπτρια εταιρεία του TAP στην περιοχή Λασπόλουτρα (χλμ. 205.1 της όδευσης του αγωγού), αφορούσαν στη διάνοιξη σκάμματος για τον εσωτερικό καθαρισμό του ήδη τοποθετημένου τμήματος του αγωγού και την προετοιμασία για τη μελλοντική υδροστατική δοκιμή. Καμία εργασία γεώτρησης δεν έχει πραγματοποιηθεί στο γεωτεμάχιο – από όταν ξεκίνησαν οι εργασίες στο σημείο στις 3 Ιουλίου 2017, έως την ολοκλήρωσή τους στις 15 Ιουλίου 2017.

Η ποσότητα του νερού που απαντλήθηκε κατά τις εργασίες διάνοιξης του σκάμματος και καθαρισμού του αγωγού δεν επηρέασαν κανένα γειτονικό γεωτεμάχιο. Μάλιστα, το νερό αντλούνταν ταυτόχρονα πίσω στο έδαφος, προσφέροντάς το σε παρακείμενους αγρούς.

Ο TAP και οι εργολήπτριες εταιρείες του συμμορφώνονται πάντα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά συνέπεια,  όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε ισχύ – όταν είναι απαραίτητο να εκδοθούν. Για τα έργα που εκτελούνταν στα Λασπόλουτρα, ωστόσο, δεν απαιτούνταν καμία αδειοδότηση.

Επίσης, όπως ενημερώσαμε το Δήμο Καβάλας με επίσημη επιστολή μας στις 14 Ιουλίου 2017, οι εργασίες στην περιοχή ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 15 Ιουλίου, και καμία περαιτέρω εργασία εκσκαφής με την ταυτόχρονη χρήση νερού δεν έχει προγραμματιστεί στην περιοχή έως τις 15 Αυγούστου.

Μαζί με την ασφάλεια, κύριο μέλημα του ΤΑΡ είναι η τήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων στις δραστηριότητές του. Έχουμε δεσμευθεί, κατά συνέπεια, να σεβόμαστε τις τοπικές κοινότητες και να προστατεύουμε το περιβάλλον, προωθώντας ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές που επηρεάζονται από το έργο. Για το λόγο αυτό, εξασφαλίζουμε ότι κάθε επίδραση από την κατασκευή θα είναι προσωρινή, ενώ τα οφέλη στις τοπικές κοινωνίες μόνιμα.

Οποιοσδήποτε άλλος ισχυρισμός αναφορικά με τις δραστηριότητές μας δεν ανταποκρίνεται στα γεγονότα».