Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας δήμου Καβάλας 26.07.2017 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καβάλας, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

Α. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων για τον εξωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ)», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΧΑΪΔΑΡΙΔΗΣ Μ. ΣΟΠΗΣ Κ. Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Μελίνας Μερκούρη 37, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
2. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται επί της οδού Έλλης 4, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας
3. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, που βρίσκεται επί της Πλατείας Καραολή 16, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
4. Έγκριση ή μη παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικίας, επί της οδού Παρ. Ερμιόνης 25, στην Παναγία Καβάλας.
5. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 862/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Καβάλας).