Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 07.08.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017, στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους αγρότες για την παρατεταμένη ανομβρία στα Τενάγη Φιλίππων
2. 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
3. Έγκριση της με αριθμό 244/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 155/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
5. Επανακαθορισμός της αντιμισθίας της Πρόεδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» στα πλαίσια των ορίων του Ν.4093/2012
6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2017
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» του Δήμου Καβάλας
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις παράπλευρου δρόμου Λυδίας – Κρηνίδων»
9. Έγκριση αναθεωρημένων τευχών δημοπράτησης της πράξης- υποέργου «Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη»
10. Τροποποίηση εν μέρει της υπ. αρ. 356/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη» στην πρόσκληση «ΟΧΕ_1 – Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2016»
12. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Καβάλας έτους 2017»
13. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό Φιλίππων του Δήμου Καβάλας
14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015»
15. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κου. Τσουρουκίδη Αναστάσιου, από Πρόεδρος και μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασή του»
16. Τροποποίηση στοιχείων εγκεκριμένου προσωρινού εξοπλισμού σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 28 στη Δ.Κ. Καβάλας ιδιοκτησίας ΄΄Βραμίδου Α. και ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄
17. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της δημότισσας κας. Βήτου Σοφίας του Δαμιανού από τακτικό μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασή της»
18. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 862/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά «Μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Καβάλας»
19. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 191/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ’ αριθ. 54/2012 απόφασης Δ. Κ. Καβάλας–Λήψη νέας απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση των Ε3 και Ε4 γραφείων του 2ου ορόφου και Ε3 3ου ορόφου, του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Ομονοίας 117
20. Έγκριση ή μη παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικίας επί της οδού παρ. Ερμιόνης 25 στην Παναγία Καβάλας
21. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 708,37 € στον Αντώνη Κατσαμακίδη και 708,37 στην Λυδία Κατσαμακίδου Μπουλάι
22. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στο Aμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
23. Αποδοχή αίτησης σπουδάστριας Τ.Ε.Ι. για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καβάλας
24. Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» εντός ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ιδιοκτησίας της ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ που βρίσκεται επί της οδού Μ. Χρυσοστόμου 3 στην Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
25. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2017
26. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
27. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του δημότη κου. Παπάζογλου Ευρυπίδη, από μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασή του».