Επιμελητήριο Καβάλας: Σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζομένους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα

Η υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017-Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση 5 ευρώ ανά ώρα και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων «Enterprise Europe Network», προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-30 2017) που απευθύνονται σε εργαζομένους στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-30 άτομα.

Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 32 ωρών, θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

  1. Εξαγωγές-προώθηση σε νέες αγορές
  2. Marketing
  3. Management
  4. Τούρκικα
  5. Τουρισμός παροχή υπηρεσιών
  6. Τεχνικές πωλήσεων-εξυπηρέτηση πελατών

Στα σεμινάρια θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5 ευρώ ανά ώρα, ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των 160 ευρώ και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα έντυπα που υπάρχουν στο site του Επιμελητηρίου εδώ.

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει 1 σεμινάριο, ενώ η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται μέχρι τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Καβάλας (υπεύθυνη κα Σουλτάνα Μαυρομμάτη) τηλ:2510 222212 εσωτ. 4 και κα. Αφροδίτη Μάρκου εσωτ 13.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.