6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας: Οι επιτυχόντες που εισάγονται σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Διαβάστε όλα τα ονόματα των μαθητών αναλυτικά και τη Σχολή στην οποία έχουν «περάσει»

Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου 2017


Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ Ομάδας Β’ 2017 (10% Απόφοιτοι 2015)

Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ Ομάδας Β’ 2017 (10% Απόφοιτοι 2016)