4ο ΕΠΑΛ Καβάλας: Οι επιτυχόντες που εισάγονται σε ΤΕΙ

Διαβάστε όλα τα ονόματα των μαθητών αναλυτικά και τη Σχολή στην οποία έχουν «περάσει»

Επιτυχόντες Αποφοίτων ΕΠΑΛ 2017






Επιτυχόντες Αποφοίτων ΕΠΑΛ Ομάδας Α’ 2017 (10% Απόφοιτοι 2015)

Επιτυχόντες Αποφοίτων ΕΠΑΛ Ομάδας Α’ 2017 (10% Απόφοιτοι 2016)