1ο ΕΠΑΛ Καβάλας: Οι επιτυχόντες που εισάγονται σε ΤΕΙ

Διαβάστε όλα τα ονόματα των μαθητών αναλυτικά και τη Σχολή στην οποία έχουν «περάσει»

Επιτυχόντες Αποφοίτων ΕΠΑΛ 2017
Επιτυχόντες Αποφοίτων ΕΠΑΛ 2017 Ομάδας Α’ 2017 (10% Απόφοιτοι 2015)

Επιτυχόντες Αποφοίτων ΕΠΑΛ 2017 Ομάδας Α’ 2017 (10% Απόφοιτοι 2016)