ΕΠΑΛ Χρυσούπολης: Οι επιτυχόντες που εισάγονται σε ΤΕΙ

Διαβάστε όλα τα ονόματα των μαθητών αναλυτικά και τη Σχολή στην οποία έχουν «περάσει»

Επιτυχόντες Αποφοίτων ΕΠΑΛ 2017


Επιτυχόντες Αποφοίτων ΕΠΑΛ Ομάδας Α’ 2017 (10% Απόφοιτοι 2016)