Καλά τα νέα για τους κτηνοτρόφους που διατηρούν σταβλικές εγκαταστάσεις μέσα σε οικισμούς

Εκδόθηκε ΚΥΑ που τους επιτρέπει να βγάλουν σχετική άδεια εκμετάλλευσης-Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καβάλας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ενημερώνει τους κτηνοτρόφους που διατηρούν ενεργές σταβλικές εγκαταστάσεις εντός των ορίων οικισμών ή πλησίον αυτών, ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 940/81279 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2741/Β’/04 Αυγούστου 2017), βάσει της οποίας είναι, πλέον, δυνατή η έκδοση άδειας διατήρησης για τις παραπάνω κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.