Ανοίγουν 9 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της ΠΑΜ-Θ

Διαβάστε λεπτομέρειες καθώς και ποια παραρτήματα του Κέντρου αφορούν οι προσλήψεις-Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοινώνεται πως το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την υπ’ αριθ. 6247/11-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΗΥΓΟΞΧΘ-2Ε9) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Καταλόγων Πλήρωσης 9 θέσεων επικουρικού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, για τα Παραρτήματά του: 1) Χρόνιων Παθήσεων Δράμας 2) Χρόνιων Παθήσεων Καβάλας 3) Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης 4) Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής 5) Προστασίας Παιδιού Δράμας και Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου.
Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αναζητούν την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Κέντρου εδώ και στα κατά τόπους Παραρτήματά του.