Δρομολόγια Κεραμωτής-Θάσου: Το ΣΑΣ «πετάει» έξω από τον προγραμματισμό τις εταιρίες και βάζει στο «παιχνίδι» Λιμεναρχείο και τοπικούς φορείς

Το Συμβούλιο κάνει λόγο για... «αδυναμία αυτορρύθμισης»! - 12 πλοία στη γραμμή Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου - Και επίσημα η δρομολόγηση του «Πρωτοπόρος VIII» που πλέον ονομάζεται «Δημήτριος X»

Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 συνεδρίασαν στην Αθήνα τα μέλη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) με έντεκα (11) θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Τα δύο τελευταία αφορούσαν στην Καβάλα, με το Συμβούλιο να αποφαίνεται ομόφωνα και για τα δύο.

Συγκεκριμένα, το 10ο θέμα αφορούσε στον καθορισμό δρομολογίων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων της γραμμής Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου. Η απόφαση του ΣΑΣ αναφέρει τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία αυτορρύθμισης των δηλωθέντων δρομολογίων στη γραμμή από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες-κοινοπραξίες και την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και τάξης στους λιμένες και της ομαλής και επαρκούς εξυπηρέτησης των γραμμών, το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά στην κατάρτιση από τη Λιμενική Αρχή Καβάλας πρότασης κυκλικού προγράμματος εκτέλεσης δρομολογίων που να αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, που θα αναφέρονται σε αυτή, με δυνατότητα εναλλαγής των πλοίων, σύμφωνα με τις διατυπωθείσες παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων Λιμενικών Αρχών και των τοπικών φορέων καθώς και τις υποβληθείσες προτάσεις των ενδιαφερόμενων εταιριών-κοινοπραξιών προκειμένου να εξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση».

Το 11ο θέμα αφορούσε στην τροποποίηση δήλωσης δρομολόγησης του Ε/Γ-Ο/Γ «Πρωτοπόρος VIII» (κεντρική φωτό) για τη δρομολογιακή περίοδο 01.11.2017 έως 31.10.2018 απο τη γραμμή Πειραιά-Παλούκια στη γραμμή Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου. Η απόφαση του ΣΑΣ αναφέρει:

«Ομόφωνα θετικά στην ετήσια δρομολόγηση του μετονομασθέντος Ε/Γ-Ο/Γ «Δημήτριος Χ» Ν.Π. 12287 (πρώην «Πρωτοπόρος VIII») από τη νέα πλοιοκτήτρια εταιρία «Θασιακές Θαλάσσιες Γραμμές ΝΕ» στη γραμμή Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου από 01.11.2017 έως και 31.10.2018 με την προϋπόθεση ότι θα εκτελεί δύο (2) δρομολόγια καθημερινά στη γραμμή Πρίνος-Καβάλα κατά το διάστημα από 01.11.2017 έως και 28.02.2018 ή (ΔΙΑΖ) τα δρομολόγια αυτά θα εκτελούνται εναλλακτικά από άλλο πλοίο του φορέα, στον οποίο αυτό θα ενταχθεί. Δηλωθέντα δρομολόγια εν λόγω πλοίο γραμμής Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου να εξεταστούν με δηλωθέντα δρομολόγια τακτικών δηλώσεων δρομολόγησης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων στην εν λόγω γραμμή».