Στις 26 Νοεμβρίου 2017 οι δικηγόροι της Καβάλας ψηφίζουν νέα διοίκηση-Έως τις 31 Οκτωβρίου οι υποψηφιότητες

Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι σύμβουλοι - Τετραετής η θητεία αυτών που θα εκλεγούν

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας θα διεξαχθούν στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, από τις 07:00 έως τις 19:00 και, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017, από τις 07:00 έως τις 19:00, χωρίς οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση-πρόσκληση.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα προκύψει από τις εκλογές θα είναι τετραετής (αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021) και σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (αρθρ. 110 Ν.4194/13), οι υποψήφιοι σύμβουλοι θα συμπεριληφθούν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες αυτές έχουν οι δικηγόροι που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Η εγκύκλιος που εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας αναφέρει επίσης:

«Το άρθρο 97 παρ.5 όπως και το άρθρο 104 παρ. 1 και 2 του Ν.4194/13 προβλέπει τα σχετικά περί των προϋποθέσεων συμμετοχής στις αρχαιρεσίες υποψηφίων Συμβούλων και Προέδρων. Για την ανακήρυξη των δικηγόρων ως υποψηφίων Συμβούλων ή υποψηφίων Προέδρων θα πρέπει, κατ’ άρθρ. 109 Ν.4194/13, να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους περίπτωση αποκλεισμού των άρθρων 104 και 97 παρ.5 και, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.

Το τέλος συμμετοχής στις αρχαιρεσίες ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/30-9-2017 απόφαση του Δ.Σ. στο ποσό των 15,00€ για τους υποψηφίους Συμβούλους και στο ποσό των 30,00 € για τους υποψηφίους Προέδρους.

Υπενθυμίζεται ότι, κατ’ άρθρ. 103 παρ..4 Κώδικα Δικηγόρων, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του δικηγόρου».