Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 23.10.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
2. Έγκριση της με αριθμό 320/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
3. Έγκριση της υτι’ αριθ. 205/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικής διαχείρισης έτους 2016»
4. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2017
6. Εξέταση της με αρ.πρωτ. 44775 /8-9-2017 ενστάσεως της αναδόχου κοινοπραξίας ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ο.Ε., κατά της με αρ. πρωτ.41466/23-8-2017 Απόφασης Έκπτωσης (3η) του Δ/ντη Τ.Υ. του Δήμου Καβάλας από το Υποέργου 1: «Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και του κτιρίου διοίκησης – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της παιδόπολης», της ενταγμένης Πράξης Αναβάθμιση χώρων φιλοξενία και εξωτερικών χώρων ψυχαγωγίας και προμήθεια εξοπλισμού στην Παιδόπολη Καβάλας» με MIS 5000282-1
7. Εξέταση της με αριθμ. Πρωτ.: 48582 /27-09-2017, Ένσταση της Κ/Ξ Ιατράκης Ιωάννης – Μπουμπούνας Μιχαηλίδου Ο.Ε., κατά του 18-9-2017 Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από πυρκαγιά σε τμήμα του έργου, για το Υποέργου 1: «Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών και του Κτιρίου Διοίκησης – Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου της Παιδόπολης» της Ενταγμένης Πράξης: «Αναβάθμιση χώρων Φιλοξενίας και εξωτερικών χώρων ψυχαγωγίας και προμήθεια εξοπλισμού στην Παιδόπολη Καβάλας»
8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές – Κατασκευές στο κτίριο πρώην ΕΟΚ για μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου»
9. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές-βελτιώσεις –εναρμόνιση παιδικών χαρών και πάρκων Δήμου Καβάλας»
10. Έγκριση παράτασης του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2016»
11. Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του κανονικού ωραρίου για τους Σχολικούς Φύλακες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, έτους 2018
12. Eξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του κανονικού ωραρίου και ειδικότερα υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για το Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Καβάλας, έτους 2018
13. Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του κανονικού ωραρίου για την Υπηρεσία Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας, έτους 2018
14. Λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας πέραν του ωραρίου και των ημερών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών
15. Περί καταβολής ή μη των μισθωμάτων στον ιδιοκτήτη του ακινήτου της αποθήκης και του αύλειου χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων
16. Περί παράτασης ή μη του παγώματος αναπροσαρμογής των μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων
17. Εισήγηση περί διαγραφής ποσού από την καρτέλα της κ. Άννας Χατζηθεοδώρου του Μωϋση με ΑΦΜ 129…556
18. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ που βρίσκεται επί της οδού Ομονοίας 160 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
19. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ που βρίσκεται επί της οδού Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
20. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου και της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου, κας Δρακονάκη Ευαγγελίας, στην Αθήνα, για συμμετοχή τους σε συνάντηση εργασίας με τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, για υποθέσεις του Δήμου, στις 18-19 Οκτωβρίου 2017
21. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλανταρίδη Ηλία και της Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας κας Φραντζεσκάκη Μαρίας, στο Γκότσε Ντέλτσεφ της Βουλγαρίας, για συμμετοχή τους στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της πόλης και της περιοχής από την Τουρκική Κατοχή, στις 18 Οκτωβρίου 2017
22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβης του έργου: «Μονάδα ανοιχτής φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων
23. Έκτακτη επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας
24. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας του ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΦΙΛΙΠΠΟΥ 9 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
25. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019, Συγχώνευση 2/Θέσιου 5ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καβάλας (ΦΕΚ 283/03-12-1968/τ.Α’) και του 2/Θέσιου 6ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καβάλας (ΦΕΚ 283/03-12-1968/τ.Α’)