Η WWF έρχεται στην Καβάλα με αφορμή το περιβάλλον, τα παιδιά και τη… διατροφή

Μια ενδιαφέρουσα διαδραστική και διδακτική κινητή έκθεση με θέμα «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Καπναποθήκη στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2017

Η Καβάλα θα φιλοξενήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2017 την κινητή έκθεση της WWF με θέμα «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης».

Αντικείμενο της έκθεσης είναι η σωστή διατροφή από πλευράς περιβάλλοντος και υγείας και απευθύνεται στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ βασίζεται στο εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας ομώνυμο παιδαγωγικό υλικό (ΑΠ ΙΕΠ 30/27-7-2017) το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2016 σε 3 σχολεία της Αθήνας και σύντομα θα διατίθεται δωρεάν εδώ.

Η έκθεση θα λειτουργήσει για το κοινό της Καβάλας κατά τις απογευματινές ώρες στη Δημοτική Καπναποθήκη στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2017.