Παρουσία Μορφίδη στη Συνέλευση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας χωρών του Ευξείνου Πόντου

H ομιλία του βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την ίδρυση του Οργανισμού

Στο Ροστόφ της Ρωσίας βρέθηκε ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μορφίδης, εκπροσωπώντας το ελληνικό κοινοβούλιο στη συνέλευση του Οργανισμού Οικονομικής  Συνεργασίας χωρών του Ευξείνου Πόντου που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 25 και 26 Οκτωβρίου 2017.

Ο κ. Μορφίδης μίλησε στη συνέλευση του Οργανισμού με θέμα την «Ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών» με αφορμή την συμπλήρωση των 25 χρόνων από την ίδρυση του.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του.

«Με το τέλος της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου και τις γεωγραφικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις στις περιοχές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, η ίδρυση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία των χωρών του Ευξείνου Πόντου το 1992, παρουσιάζεται ως ένα καινοτόμο εργαλείο ανάπτυξης και πολιτικών μεταρρυθμίσεων και ισορροπιών για τις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Η εξέχουσα γεω-στρατηγική θέση της περιοχής, οι σημαντικότατοι φυσικοί πόροι και οι ιστορικοί δεσμοί των κοινωνιών, αποτελούν παράγοντες για ένα επιτυχές εγχείρημα συνεργασίας των χωρών της ευρύτερης περιοχής.

Εικοσιπέντε χρόνια μετά την ίδρυση του Οργανισμού και την εποικοδομητική γενικά συνεργασία των χωρών-μελών, οι προκλήσεις που υφίστανται στα ζητήματα πολιτικής και οικονομίας, είναι υπαρκτές. Οι κρίσεις που εκδηλώθηκαν την τελευταία δεκαετία, αρχικά ως οικονομικές, κατόπιν ως πολιτικές και στο τέλος ως βαθιά ανθρωπιστικές, αποτελούν αρνητικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού.

Εντούτοις, μέσα από διακρατικές και περιφερειακές συνεργασίες, υπό το πνεύμα της καλής γειτονίας και των κοινών εν πολλοίς συμφερόντων στο πνεύμα του Οργανισμού, έχει δημιουργηθεί ένα εξελισσόμενο θετικό πλαίσιο με πολλά οφέλη. Οι συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας και του εμπορίου, της επικοινωνίας των πολιτών και της ανταλλαγής πολιτιστικών και τουριστικών αγαθών, έχουν αυξήσει τους οικονομικούς δεσμούς των χωρών της περιοχής. Η περαιτέρω ανάπτυξη των οδικών, θαλάσσιων και σιδηροδρομικών δικτύων, η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων σε συνδυασμό με την αειφόρο ανάπτυξη, οι διαπεριφερειακές συνεργασίες στα ζητήματα πρωτογενούς παραγωγής μαζί με την εντατικοποίηση των εμπορικών συναλλαγών και την προώθηση των επενδύσεων σε τομείς όπου οι τοπικές οικονομίες και κοινωνίες μπορούν να ανταπεξέλθουν, αποτελούν κεντρικά ζητήματα για τη διαμόρφωση των αναπτυξιακών πολιτικών και των επενδυτικών πρακτικών του Οργανισμού.

Στις σημερινές συνθήκες, κρίνεται ως αναγκαία η θεσμική ενίσχυση ενός μοντέλου περιφερειακής συνεργασίας που θα στοχεύει σε μια νέα εξωστρεφή αναπτυξιακή κατεύθυνση παράλληλα με την πολιτική σταθερότητα για την ευημερία των πολιτών. Αυτό άλλωστε αποτελεί και το μείζονα λόγο της ίδρυσης του Οργανισμού. Οι σχέσεις μεταξύ των εθνικών Κοινοβουλίων, ακόμη και των χωρών που βρίσκονται σε διενέξεις, βασισμένες σε πνεύμα κατανόησης και αλληλοσεβασμού, αναμφίβολα βελτιώνονται μέσα από τις διαδικασίες του Οργανισμού.

Η διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, δεν είναι μόνο και αποκλειστικά θέμα αποφάσεων των Κοινοβουλίων. Είναι κοινωνική συνείδηση που επισφραγίζεται από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες».