Αναρτήθηκαν οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής για τη δράση Βιολογική Γεωργία για το 2015

Μαζί με τις καταστάσεις πληρωμής αναρτήθηκαν και οι αναλυτικές καταστάσεις απορριπτόμενων-Διαβάστε μέχρι πότε θα κατατίθενται οι ενστάσεις

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής και Αναλυτικές Καταστάσεις Απορριπτόμενων της Δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία για την πρόσκληση 74/4119/13-01-2012 και για το έτος 2015. Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων από 7 Νοεμβρίου 2017 έως και 13 Νοεμβρίου 2017. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στο Διοικητήριο της Καβάλας στον 4ο όροφο (Πληροφορίες γρ. 465 και 456).