Ανάθεση εργασίας ύψους 20.000 ευρώ από τη ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ στην Επιστημονική Ομάδα «Οψόμεθα εις Φιλίππους» για το «Πάρκο Φιλίππων»

Η απευθείας (και ομόφωνη) ανάθεση έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάδειξη και αξιοποίηση της πεδιάδας των Φιλίππων-Δράση από τους «Οψόμεθα εις Φιλίππους» για τη χαρτογράφηση και τον προσανατολισμό

Σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επιστημονική Ομάδα «Οψόμεθα εις Φιλίππους» για την εκπόνηση σχεδίου διερεύνησης δυνατοτήτων αξιοποίησης στην περιοχή του «Πάρκου Φιλίππων», στο πλαίσιο της πολιτιστικής, τουριστικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής, προχώρησε η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.

Ειδικότερα, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση της Καβάλας, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για την ανάδειξη και αξιοποίηση της πεδιάδας των Φιλίππων, αποσκοπώντας στη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της αειφορείας της περιοχής (πολιτιστικής, τουριστικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης) και συγκεκριμένα στο τμήμα του Δήμου Καβάλας (Τενάγεια και Παρατενάγεια περιοχή), έκρινε σκόπιμο να ανατεθούν σε εξειδικευμένο συνεργάτη συγκεκριμένες υπηρεσίες, με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης να ανέρχεται στο ποσό των 19.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Τα πιστωμένα υπόλοιπα θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017, ενώ θα εγγραφεί πίστωση και στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018.

Να σημειωθεί ότι η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώ το θέμα πέρασε ομόφωνα από το ΔΣ της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και κατά πλειοψηφία από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την Επιστημονική Ομάδα, αφορούν σε σύνοψη σχεδίου, συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου, μεθοδολογία υλοποίησης της στρατηγικής μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας στην περιοχή ενδιαφέροντος, αναγνώριση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης, καθώς και σε στρατηγικό σχεδιασμό της περιοχής παρέμβασης.

Εργαστήριο για τη χαρτογραφία και τον προσανατολισμό στη Δημοτική Καπναποθήκη

Μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, με καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα, η οποία απευθύνεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων (ηλικίας 7-12 ετών), γονείς και εκπαιδευτικούς θα παρουσιάσουν το απόγευμα της Τετάρτης 8 Νοεμβρίου 2017 στις 18:00 στο Urban Centre Καβάλας (Πλατεία Καπνεργάτη) τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας «Οψόμεθα εις Φιλίππους».
Ο τίτλος της δράσης (η οποία έχει διαμορφωθεί ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη σχολική περίοδο 2017-2018 από τους «Οψόμεθα εις Φιλίππους») είναι «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χαρτογραφίας και Προσανατολισμού» και ο σκοπός της είναι να δοθεί  η ευκαιρία σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, να γνωρίσουν το φανταστικό κόσμο της χαρτογραφίας και του προσανατολισμού (ενός αθλήματος που συνδυάζει με άριστο τρόπο την άσκηση σε δομημένο ή φυσικό περιβάλλον με την εκπαίδευση).
Πολλές ψυχολογικές μελέτες έχουν εστιάσει σε ζητήματα χωρικής αντίληψης (προσανατολισμού) και νοητικής αναπαράστασης του χώρου. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται στο Εργαστήριο βασίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία και την εμπειρία και είναι εστιασμένη στην:
  1. Ανάπτυξη της χωρικής σκέψης (προσανατολισμός στον χώρο) των παιδιών σχολικής ηλικίας
  2. Σχέση μεταξύ των παιδιών και των χαρτών μεγάλης κλίμακας
  3. Κατανόηση των χαρτογραφικών εννοιών και της ανάπτυξης της επιστημονικής σκέψης με τη βοήθεια χαρτών μικρών κλιμάκων
  4. Ενίσχυση της φυσικής κατάστασης των παιδιών
  5. Μείωση της ψηφιακής αμνησίας (digital amnesia)
  6. Εξοικείωση με συνθετότερα συστήματα επικοινωνίας και κώδικες

Τα εργαστήρια θα λειτουργήσουν παράλληλα με τη σχολική περίοδο. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραβρεθούν στην εκδήλωση για να ενημερωθούν πιο αναλυτικά για το περιεχόμενο και την εκπαιδευτική μέθοδο του εργαστηρίου, καθώς και για τις ώρες και μέρες του εργαστηρίου και τις εκπαιδευτικές εκδρομές που θα ακολουθήσουν την εκμάθηση.