Η συμβολή του 6ου Γυμνασίου Καβάλας στην ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης

Το σχολείο συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+ μαζί με 6 σχολεία από 5 διαφορετικές χώρες με την πρώτη συνάντηση να γίνεται στην Κύπρο-Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2018 στην Καβάλα

Από το σχολικό έτος 2017-2018, το 6ο Γυμνάσιο Καβάλας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Erasmus+ με τίτλο New people, new friends, new horizons και θέμα την ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών κρατών. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 6 σχολεία από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία) και έχει διάρκεια 2 ετών.

Ο στόχος αυτού του έργου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε μαθητές διαφορετικών χωρών να συνειδητοποιήσουν την αξία της ενωμένης και δημοκρατικής Ευρώπης καθώς οι μαθητές από τα 6 συνεργαζόμενα σχολεία θα ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με την εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών, χρησιμοποιώντας δημιουργικά και καινοτόμα μέσα. Τα σχολεία που εμπλέκονται σε αυτό το πρόγραμμα θα φιλοξενήσουν στο προσεχές μέλλον μαθητές από τα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά σχολεία και θα έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους.

Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος θα παρακινήσει τους μαθητές να μάθουν και να αναπτύξουν μια πραγματική ευρωπαϊκή συνείδηση και η συνεργασία θα επιτρέψει στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας και να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. Καθώς η γλώσσα εκπόνησης του έργου είναι η αγγλική, οι κοινές εργασίες θα είναι η ιδανική ευκαιρία για τους μαθητές να εξασκηθούν στη χρήση της γλώσσας στις καθημερινές τους συνομιλίες.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας με τις αξίες, τα δικαιώματα και τα καθήκοντά που αυτή παρέχει, οι συμμετέχοντες ευελπιστούν ότι το έργο στο οποίο συμμετέχει το σχολείο θα διαδώσει μια ανοιχτόμυαλη και ανεκτική σκέψη για την οικοδόμηση της Ευρώπης και θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας θετικής εικόνας των συνεργαζόμενων σχολείων, που θεωρούνται σχολεία ανοιχτά στην ευρωπαϊκή συνεργασία και σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης.

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και συγκεκριμενοποιήθηκαν οι στόχοι του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Πάφο από τις 2 έως τις 5 Νοεμβρίου 2017. Δύο εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο βρέθηκαν στην Πάφο, την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2017 και εκεί είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν και να παρουσιάσουν τη σχολική τους μονάδα και την πόλη τους.

Η συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί οργάνωσαν τις επόμενες επισκέψεις και καθόρισαν τις δραστηριότητες που θα εκπονηθούν τους επόμενους μήνες. Το ραντεβού των εταίρων ανανεώθηκε για τις 26 Φεβρουαρίου 2018 στην Καβάλα όπου θα συναντηθούν 20 μαθητές και 15 εκπαιδευτικοί από τα 6 συνεργαζόμενα σχολεία.