Τα κινητά τηλέφωνα μετατρέπονται στο καλύτερο εκπαιδευτικό εργαλείο-Μια ημερίδα θα δείξει τον τρόπο

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Παράρτημα Καβάλας σε συνεργασία με το 1ο Λύκειο Καβάλας, διοργανώνουν επιμορφωτική εκδήλωση η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς-Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η δήλωση συμμετοχής

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Παράρτημα Καβάλας σε συνεργασία με το 1ο Λύκειο Καβάλας, διοργανώνουν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Βιωματικός σχεδιασμός καινοτόμων Ερευνητικών Εργασιών, με βάση τη χρήση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων».

Η ημερίδα θα υλοποιηθεί το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 στις 09:30 στο Εργαστήριο Πληροφορικής του 1ου Λυκείου Καβάλας (Γ. Κίτσου 57).

Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν καινοτόμες εργαστηριακές ασκήσεις και μετρήσεις διαφόρων φυσικών μεγεθών, στο πλαίσιο του προβλεπόμενου αναλυτικού προγράμματος.

Ιδιαίτερα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο, των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο, των Ερευνητικών Εργασιών στην Τεχνολογία και της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. καθώς και σε όσους εμπλέκονται στην καθοδήγηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Λύκειο.

Η προτεινόμενη επιμορφωτική ημερίδα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Προγράμματος Καινοτομίας με τίτλο: «Εναλλακτικοί τρόποι μάθησης των Φυσικών-Τεχνολογικών Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης». Η ημερίδα εστιάζει στις σχετικά άγνωστες ακόμη δυνατότητες χρήσης των έξυπνων κινητών (smartphones) στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ένωσης εδώ και να  υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή συμμετοχής τους εδώ μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2017.