Μεγάλη προσοχή για όσους κινούνται στο ορεινό οδικό δίκτυο του Νομού Καβάλας

Όσοι κινούνται σε δρόμους δίπλα σε ορεινούς όγκους συστήνεται μεγάλη προσοχή, καθώς τα βουνά «στραγγίζουν» τα νερά τους στους δρόμους μιας και υπάρχει κορεσμός στο έδαφος και δεν μπορεί να δεχτεί άλλο νερό. Ειδικά στο ορεινό οδικό δίκτυο του Νομού Καβάλας, υπάρχουν αρκετά επίφοβα σημεία στα οποία μπορεί να σημειωθούν και μικρές κατολισθήσεις. Όσοι οδηγοί παρατηρήσουν τέτοια περιστατικά, πρέπει να ενημερώσουν τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα ή το 100.