Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 18.12.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, στις 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΨΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΜΠΟΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Σπετσών 9β, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
2. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Θεοδώρου Πουλίδου 31, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
3. Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014).