Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων (τύπου airbnb)

Η γένεση πραγματικού εισοδήματος συνεπάγεται και γένεση... φόρων!


 

Του Νίκου Καλαντζόπουλου

 


Πολύς ο λόγος τον τελευταίο καιρό για το airbnb.com και γενικά για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσω των οποίων ενοικιάζονται από μονόχωρα studio μέχρι πολυτελείς βίλλες! Η Νέας Πέραμος, η Νέα Ηρακλίτσα, το Παληό, η Κεραμωτή, αλλά και η Θάσος δεν έμειναν έξω από το παιχνίδι. Όσοι είχαν χώρους ανεκμετάλλευτους και άδειους βρήκαν τρόπο και μάλιστα κερδοφόρο να τους εκμεταλλευτούν.

Μέσα στην πλατφόρμα του airbnb στον νομό καβάλας υπάρχουν πάνω από 300 ενοικιαζόμενα. Η φετινή άνοδος σε απόλυτα νούμερα του τουρισμού ευνόησε τις συνθήκες ανάπτυξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ένα έξτρα εισόδημα τις εποχές που ζούμε δεν μπορεί κανείς να το περιφρονήσει. Η γένεση όμως πραγματικού εισοδήματος συνεπάγεται και γένεση… φόρων!

Η γενική γραμματεία άργησε λίγο αλλά τα κατάφερε να βάλει όρους και προϋποθέσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις δημοσιεύοντας την πολυγραφημένη διαταγή 1187 στις 4 Δεκεμβρίου του 2017. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί ήταν οι πολίτες οι οποίοι συνέρεαν στα λογιστικά γραφεία θέλοντας να δηλώσουν τα εισοδήματα από την βραχυχρόνια μίσθωση των ακινήτων τους. Και μη γελιόμαστε, όσοι πραγματικά σκέφτηκαν έξυπνα ξεκίνησαν από την μέρα μηδέν να δηλώνουν τα εισοδήματα που προέρχονται από την πλατφόρμα του airbnb και άλλων παρόμοιων. Είναι η πιο απλή διαδικασία ελέγχου αν ένας ελεγκτής του υπουργείου οικονομικών θελήσει να ελέγξει την νομιμότητα των διαμερισμάτων τα οποία ενοικιάζονται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. “Verba Volant, scripta manent”, δηλαδή «τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν έλεγε η λατινική παροιμία, η οποία παραφράζοντάς την οι νέο hacker του διαδικτύου θα έλεγαν “Verba Volant, IP (Internet Protocol Address) manent. Το ηλεκτρονικό ίχνος λοιπόν το οποίο αφήνουμε πίσω μας κάνοντας εγγραφή σε μια πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, δίνει απλόχερα τόσα στοιχεία στους ελεγκτές, όσα είναι αναγκαία για να μας βάλει στη θέση μας σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε χρήση της γνωστής ελληνικής «κουτοπονηριάς» και να αποκρύψουμε φορολογητέα ύλη.

Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μικρότερη του έτους. Αρχικά κάθε ιδιοκτήτης που επιθυμεί να νοικιάσει το ακίνητο του και να το διαφημίσει μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Πρώτα από όλα να εγγραφεί σε ένα ειδικό μητρώο που θα τηρείται από την ΑΑΔΕ.  Η Διαδικασία Εγγραφής και Οριστικοποίησης στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr από κάθε «Διαχειριστή» με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet.

Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του αρ.8 Ν. 1599/1986 .

Ο Διαχειριστής του ακινήτου, στην περίπτωση που είναι και ιδιοκτήτης, προκειμένου να λάβει αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, απαιτείται να έχει επιβεβαιωθεί ο ΑΤΑΚ του ακινήτου διότι διασταυρώνεται με το Ε9, και επίσης να αντιστοιχεί σε εμπράγματα δικαιώματα πλην της ψιλής κυριότητας, ενώ στην περίπτωση που ο Διαχειριστής του ακινήτου είναι υπεκμισθωτής θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί και ο αριθμός Δήλωσης ηλεκτρονικού Μισθωτηρίου που έχει συναφθεί με τον ιδιοκτήτη.

Ο αριθμός εγγραφής Ακινήτου παύει να ισχύει όταν ο Διαχειριστής διακόπτει την ιδιότητα του ως Διαχειριστής ή όταν σταματήσει η διαδικασία της βραχυχρόνιας μίσθωσης του Ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής υποχρεούται να οριστικοποιήσει το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Τα πεδία που απαιτείται να συμπληρώνονται από τον «Διαχειριστή» στο Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής είναι τα ακόλουθα:

  • Στοιχεία «Διαχειριστή» (προσυμπληρωμένα κατά την είσοδο στην εφαρμογή), στοιχεία επικοινωνίας
  • Στοιχεία δικαιούχων εισοδήματος
  • Στοιχεία «Ακινήτου»
  • Σημειώσεις

Ο μοναδικός αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» χορηγείται μηχανογραφικά, μετά την καταχώρηση τουλάχιστον του Α.Τ.ΑΚ. του «Ακινήτου» και στην περίπτωση υπεκμίσθωσης και του αριθμού Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης δύνανται να εντοπίζουν τους «Διαχειριστές» που δεν έχουν τηρήσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 όπως ισχύει, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες πηγές, με κάθε πρόσφορο μέσο, ή και με μικτά συνεργεία ελέγχου που μπορεί να αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού. Επιπλέον μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.

Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις:

α. Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

β. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής

γ. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους «Διαχειριστές». Το πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο, επιβάλλεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από την Α.Α.Δ.Ε. και καταχωρείται στον Κ.Α.Ε 3739.

Από τη διαπίστωση της παράβασης ο «Διαχειριστής» υποχρεούται εντός (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει παρέλθει το δεκαπενθήμερο του προηγούμενου εδαφίου που προβλέπεται ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του «Διαχειριστή», το σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Η Διαδικασία υποβολής «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr από τον «Διαχειριστή» με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet. Σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας διαμονής ή της συμφωνηθείσας αξίας συνολικού συμφωνηθέντος μισθώματος ή ακύρωσης της διαμονής ή καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων ή άλλης αιτίας, υποβάλλεται τροποποιητική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» (αρχικές, τροποποιητικές) υποβάλλονται μέχρι την 12η ώρα βραδινή της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο». Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από το μισθωτή, υποβάλλεται αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 12η ώρα βραδινή της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ακύρωση. Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης αυτών στο σύστημα, με αυτόματη απόδοση στον υπόχρεο «Διαχειριστή» μοναδικού αριθμού καταχώρησης. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» επιβάλλεται στον «Διαχειριστή» πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ, το οποίο καταχωρείται στον Κ.Α.Ε. 3739.