2ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου: Έως τις 15 Μαΐου η υποβολή εργασιών

Διαβάστε την ανοιχτή πρόσκληση με όλες τις λεπτομέρειες για την υποβολή και την πλήρη σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της δεύτερης διοργάνωσης που αναμένεται για μια ακόμη φορά να... «γράψει» Ιστορία

Μετά την απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου τον Οκτώβριο του 2016 που έθεσε ψηλά τον πήχη και για τον Νομό Καβάλας με ανάλογες προσπάθειες να ακολουθούν τόσο ο δήμος Νέστου όσο και ο δήμος Καβάλας, η Γραμματεία του Συνεδρίου εργάζεται πυρετωδώς για τη δεύτερη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στην Ελευθερούπολη από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2018.

Για όσους ενδιαφέρονται να εισφέρουν κάποια εργασία στο 2ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου, ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής πρόσκλησης της Οργανωτικής Επιτροπής με όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες. Η διορία υποβολής λήγει την Τετάρτη 15 Μαΐου 2018 με τις κρίσεις της Επιστημονικής Επιτροπής να ολοκληρώνονται 15 μέρες μετά.

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή εργασιών

ΟΔήμος Παγγαίου και η Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως με ιδιαίτερη χαρά προσκαλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν παρουσιάζοντας ανακοινώσεις στο 2ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 19-21 Οκτωβρίου 2018 στην Ελευθερούπολη Παγγαίου. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την αρχαιολογική, ιστορική και λαογραφική έρευνα σε όλες τις μορφές τους, να παρουσιάσουν πρωτότυπες εργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα, ούτε έχουν ανακοινωθεί από το βήμα άλλου συνεδρίου ή εκδήλωσης. Οι εργασίες θα πρέπει να αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου, η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Παγγαίου.

Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 15 Μαΐου 2018 σε ένα αρχείο το όνομα του οποίου θα περιλαμβάνει το όνομα του συγγραφέα και 2-3 λέξεις από τον τίτλο (π.χ. «Παπαδόπουλος-Ιστορία του Παγγαίου.doc»). Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν μετά από την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές. Όλες οι εργασίες θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέχρι τις 31 Μαΐου 2018 για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους και για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο κείμενο. Κατά την υποβολή της περίληψης οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν και την ιδιότητά τους και παράλληλα να επισυνάψουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Η παρουσίαση – φιλοξενία μιας εργασίας στο Συνέδριο μπορεί να γίνει είτε προφορικά, από το βήμα του Συνεδρίου, είτε ως αναρτημένη, στον ανάλογο διαδικτυακό τόπο και στα πρακτικά. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης μιας εργασίας, αφού ενημερώσει έγκαιρα τους συγγραφείς.

Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 15-20 λεπτά, και πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Οδηγίες για την περίληψη

Η περίληψη πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά σε αρχείο Microsoft Word, γραμματοσειρά «Times New Roman», μέγεθος γραμματικών στοιχείων 12, διάκενο 1,5 γραμμή, περιθώρια 3,5 εκατοστών από όλες τις πλευρές, πλήρη στοίχιση του κειμένου και με εσοχή στις παραγράφους.
Η περίληψη πρέπει να αποτελείται από 250-300 λέξεις. Στον αριθμό των λέξεων δεν περιλαμβάνονται ο τίτλος της εργασίας και τα στοιχεία των συγγραφέων.
Στην πρώτη σειρά γράφεται ο τίτλος με έντονα πεζά γράμματα και στη δεύτερη το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων με πεζά γράμματα. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός (όλοι πρέπει να έχουν ουσιαστική συμμετοχή σε κάποιο ή κάποια στάδια της εργασίας), υπογραμμίζεται το όνομα αυτού που θα ανακοινώσει την εργασία. Δύο σειρές παρακάτω γράφονται η ιδιότητα των συγγραφέων. Ακολουθεί μια κενή σειρά και ύστερα το κείμενο της περίληψης. Συντετμημένοι όροι χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον έχει αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρένθεσης την πρώτη φορά που αναφέρονται στο κείμενο.

Περιλήψεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα επιστρέφονται για διόρθωση και εκ νέου υποβολή ή θα απορρίπτονται.

Μαζί με κάθε περίληψη υποβάλλεται ηλεκτρονικά επιστολή όπου αναφέρονται: α) η προτίμηση των συγγραφέων για τον τρόπο παρουσίασης των ανακοινώσεων (προφορική ή αναρτημένη), β) αν έχει παρουσιαστεί σε άλλη επιστημονική εκδήλωση ή έχει δημοσιευτεί ή βρίσκεται υπό δημοσίευση σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο (προτιμώνται οι εργασίες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά και δεν έχουν δημοσιευθεί), γ) υποχρεωτικά τα στοιχεία του υπεύθυνου για την επικοινωνία συγγραφέα (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου)

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Εργασιών

  • 15 Μαΐου 2018: Αποστολή τίτλου και περίληψης εργασίας
  • 31 Μαΐου 2018: Ολοκλήρωση κρίσης περιλήψεων από την Επιστημονική Επιτροπή

Η πλήρης σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής

Με την υπ’αριθμ. 185/2018 Απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου συγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή του 2ου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου. Η σύνθεση της είναι η εξής:

ΧΑΪΔΩ ΚΟΥΚΟΥΛΗ – ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ
Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ
Καθηγητής Λαογραφίας
Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΡΔΑΝΑΣ
Επίκουρος καθηγητής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΦΩΚΙΩΝ ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΑΚΙΩΤΗΣ
Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ
Διδάκτωρ Αρχαιολογίας, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΑΜΑ
Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΠΟΤΑΣ
Ιστορικός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ
Δικηγόρος, Ιστορικός Ερευνητής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μελετητής Υλικού Λαϊκού Πολιτισμού