Το υπουργείο Εσωτερικών «δίνει» τη δυνατότητα στη ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ για προσλήψεις

Εγκρίθηκε συνολικά για όλη την Ελλάδα η σύναψη 356 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με υπογραφή Σκουρλέτη-Πόσες θέσεις προβλέπονται για τη Δημοτική Επιχείρηση

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, εγκρίθηκε η σύναψη 356 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες (για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές) σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών οι οποίες παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού, «η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και του πδ 524/1980 κατά περίπτωση».

Στην εν λόγω απόφαση προβλέπονται και 20 θέσεις για τη Δημοτική Επιχείρηση του δήμου Καβάλας ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, χωρίς αυτό να δεσμεύει την Επιχείρηση να εξαντλήσει τον συγκεκριμένο αριθμό. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την προκήρυξη, καθώς και για τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι.