Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 16.05.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 16 Mαΐου 2018, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του καταστήματος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «POST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΧΑΤΖΗΜΟΣΧΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Ερυθρού Σταυρού 8Γ, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας
2. Παραχώρηση Κολυμβητηρίου για εξετάσεις Ναυαγοσωστών.
3. Εκμίσθωση των υπ’ αρ. 13,14,15,18,20,21 και 22 καταστημάτων στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας.
4. Τροποποίηση ή μη των μισθωτηρίων συμβολαίων εκμίσθωσης των Νο 23 και 24 καταστημάτων στη Δημοτική Λαχαναγορά, μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της Πολυξένης Σπυριδάκη ως προς την επωνυμία.
5. Εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθ. 30 τεμαχίου, έκτασης 108,53 τ.μ. στο Παληό Καβάλας με δημοπρασία.