Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 14.06.2018 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανάκληση Άδειας Παράτασης Μουσικής – Μουσικών Οργάνων του Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου του Καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΙΚΕ», με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, που βρίσκεται σε οίκημα στην Πλατεία Καραολή Δημητρίου 28, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
2. Λήψη απόφασης προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ», ιδιοκτησίας ΤΣΑΡΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, που βρίσκεται επί της οδού Θάσου 19, στην Καβάλα, λόγω λειτουργίας του καταστήματος, χωρίς την ύπαρξη ισχυρής βεβαίωσης ή προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης επομένως και χωρίς την υποβολή γνωστοποίησης.
3. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αναγκαία οδική σήμανση των οδών Θ. Πουλίδου, Μεχμέτ Αλή & Γραβιάς, στη συνοικία της Παναγίας, στο πλαίσιο διεξαγωγής των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ COSMOPOLIS.
4. Κατάληψη τμήματος οδοστρώματος επί της οδού Σερδάρογλου στο πλαίσιο λήψεως προσωρινών προστατευτικών μέτρων επί επικίνδυνων κτισμάτων.
5. Κατάληψη τμήματος οδοστρώματος για τη δημιουργία όδευσης πεζών επί της οδού Ελληνικής Δημοκρατίας μετά τον αποκλεισμό τμήματος πεζοδρομίου στο πλαίσιο λήψης προσωρινών προστατευτικών μέτρων επί επικίνδυνου κτίσματος, στην οδό Ελληνικής Δημοκρατίας 45.