Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 13.06.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
2. 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην θέση «Προφήτης Ηλίας» στη Δημοτική Κοινότητα Φιλίππων του Δήμου Καβάλας.
6. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος επί οδού Παύλου Μελά 14 εμβαδού 143 τ.μ.
7. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2018».
8. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης «Μελέτη επισκευής στέγης κολυμβητηρίου».