Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 20.06.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ)», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΒΡΑΝΑ Ο.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΒΡΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Νυρεμβέργης 190 (Περιγιάλι), στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
2. Περί διαγραφής ή μη, μέρους μισθώματος του Νο 2 καταστήματος του κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας.
3. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων μισθωμάτων του κυλικείου του κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας.