Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 11.07.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, στις 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανάκληση Άδειας Παράτασης Μουσικής – Μουσικών Οργάνων του Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου του Καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΙΚΕ», με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, που βρίσκεται σε οίκημα στην Πλατεία Καραολή Δημητρίου 28, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
2. Λήψη απόφασης οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, που βρίσκεται επί της οδού Ιωάννη Αστεριάδη αρ. 68, λόγω υποβολής γνωστοποίησης χωρίς την ύπαρξη ισχυρής βεβαίωσης ή προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης και χωρίς τη ρύθμιση ή εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι του Δήμου Καβάλας.
3. Ανάκληση Άδειας Παράτασης Μουσικής – Μουσικών Οργάνων του εξωτερικού χώρου του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας ΕΜΦΙΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑΣ του Σάββα, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Δοϊράνης & Ψαρών 2, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
4. Ανάκληση Άδειας Παράτασης Μουσικής – Μουσικών Οργάνων του εξωτερικού χώρου του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας ΜΕΤΑΞΑ ΜΙΧΑΗΛ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Κύπρου 6, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
5. Ανάκληση Άδειας Παράτασης Μουσικής – Μουσικών Οργάνων του εξωτερικού χώρου του καταστήματος «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ Ε.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΠΛΑΣΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του Γεωργίου, που βρίσκεται σε οίκημα στην Πλατεία Καραολή Δημητρίου 36, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
6. Ανάκληση Άδειας Παράτασης Μουσικής – Μουσικών Οργάνων του εξωτερικού χώρου του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ)», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΧΑΪΔΑΡΙΔΗΣ Μ. ΣΟΠΗΣ Κ. Ο.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΧΑΪΔΑΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ του Σταύρου, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Μελίνας Μερκούρη 37, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
7. Ανάκληση Άδειας Παράτασης Μουσικής – Μουσικών Οργάνων του εξωτερικού χώρου του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Θωμά, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Ερυθρού Σταυρού 12, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
8. Ανάκληση Άδειας Παράτασης Μουσικής – Μουσικών Οργάνων του εξωτερικού χώρου του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας CEBOTARI SVETLANA του Ivan, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Καρβάλης του Δήμου Καβάλας.
9. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. Γ.115 στην περιοχή της ΔΕΠΟΣ στην Καλαμίτσα Καβάλας λόγω διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος στο κείμενο, αλλά και στο διάγραμμα, της υπ’ αρ.12/2026/1998 (ΦΕΚ 410 τ.Δ’/16-6-1998) Απόφασης Νομάρχη με την οποία τροποποιήθηκε το σχέδιο πόλης στην περιοχή της ΔΕΠΟΣ Καβάλας και συγκεκριμένα στο Γ.115.
10. Γνωμοδότηση για την προσκύρωση – τακτοποίηση οικοπέδων στην οδό Μάρκου Μπότσαρη – Αλκαίου στη Καβάλα.
11. Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην ιδιοκτησία κληρονόμων Φέσσα μεταξύ των οδών Ναυπλίου και Εγνατίας σύμφωνα με το υπ’ αρ. 172/27.07.2017.ΦΕΚ τεύχος ΑΑΠ.
12. Διατήρηση ή μη, ή μετατόπιση κενωθέντων περιπτέρων σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014).
13. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό παλιννοστούντων ομογενών πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., του Δήμου Καβάλας.