Μάκης Παπαδόπουλος: Ο ρόλος των ΚΑΠΗ πρέπει να διευρυνθεί…

Προτάσεις και διαπιστώσεις του επικεφαλής του συνδυασμού «Ο τόπος της ζωής μας» για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

Στην ανάγκη οι δήμοι να βρουν τρόπους να αξιοποιήσουν την εμπειρία αλλά και την ζωντάνια των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, αναφέρεται ο Μάκης Παπαδόπουλος στην τοποθέτηση του με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας. Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Ο τόπος της ζωής μας» αναφέρεται στο τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας και καταθέτει τις προτάσεις του συνδυασμού του προκειμένου να εκμεταλλευτεί ο δήμος τις δεξιότητες και τις γνώσεις του των ηλικιωμένων.

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Μάκη Παπαδόπουλου για την παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων που γιορτάζεται κάθε 1η Οκτωβρίου.

«Το δικό μας σχέδιο για δράσεις για την Τρίτη ηλικία»

«Τα ΚΑΠΗ δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι μόνο χώροι διασκέδασης και κοινωνικής συναναστροφής. Πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες των ηλικιωμένων και να μετεξελιχθούν σε θεσμό υποστήριξης και συμβουλευτικής χωρίς αποκλεισμούς.

Παράλληλα, οι Δήμοι οφείλουν να βρουν τρόπους και εργαλεία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την εμπειρία και τη θέληση των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας σε επίπεδο οικογένειας, γειτονιάς και αλλού.

Επιπλέον, οι ανάγκες των ηλικιωμένων δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης με νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν πολλούς τομείς: υγεία, διατροφή, ελεύθερος χρόνος, τουρισμός, μεταφορές, νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση κ.ά.

Σε αυτή τη νέα οικονομία που ονομάζεται Silver Economy, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη – μέλη έχουν αρχίσει να επενδύουν, ώστε να συνδυάσουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εργασίας, και μάλιστα υψηλών προσόντων.

Οι Δήμοι οφείλουν να παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις και να σχεδιάζουν την ανάπτυξη της τοπικής τους οικονομίας και προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην Ελλάδα το 2016, το 14% του πληθυσμού ήταν άνω των 65 ετών και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το ποσοστό αυτό το 2020 θα είναι άνω του 20% και το 2030 περίπου το 30%!

Η χώρα μας κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γηράσκοντα πληθυσμό (ποσοστό αύξησης 21,4% μεταξύ των ετών 2001-2006) έναντι μέσου όρου της Ε.Ε. 17,2%. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν τον τρίτο χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων (9‰) στην Ε.Ε., μετά τη Γερμανία (8,4‰) και την Πορτογαλία (8,5‰).

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ετήσιας έκθεσης της Διεθνούς Οργάνωσης Help Age International (2015) για την ποιότητα της ζωής των ηλικιωμένων, η Ελλάδα είναι στη λίστα των χειροτέρων χωρών για να ζει ένας πολίτης άνω των 60 ετών. Συγκεκριμένα η χώρα μας είναι στην 79η θέση μεταξύ 96 χωρών, όσον αφορά στην κοινωνικο-οικονομική ευημερία, κάτω από τη Βενεζουέλα και τη Νότια Αφρική.

Με βάση τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών για την προοπτική εξέλιξης του παγκόσμιου πληθυσμού από το 2010 μέχρι το 2050, προβλέπεται αύξηση 188% για τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, 351% για τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών και 1004% για τα άτομα που ξεπερνούν τα 100 χρόνια.

Η Ευρώπη έχει το χειρότερο πρόβλημα, γι’ αυτό και ονομάζεται “γκρίζα ήπειρος”.

Ο τεράστιος οικονομικά ανενεργός πληθυσμός που θα ζει κυρίως στις πόλεις σε λίγα χρόνια θα χρειάζεται μια ανάλογα τεράστια υποστήριξη. Το 25% των ηλικιωμένων πάσχουν από κατάθλιψη. Η χρήση των κινητών χρειάζονται ειδικές εφαρμογές, όπως το μεγάλωμα των γραμμάτων. Αναπτύσσονται τεχνολογίες ρομπότ για την κατ’ οίκον παρακολούθηση και υποστήριξη, ακόμη και η πρόσβαση στους δημόσιους χώρους χρειάζεται αναδόμηση (ασανσέρ, ράμπες κλπ).

Στο δικό μας σχέδιο για τη διοίκηση του Δήμου, βασικοί στόχοι θα είναι:

– η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών που παρέχουν οι δομές υποστήριξης των ηλικιωμένων μέσα από την προσέλκυση επιπλέον πόρων και συμπληρωματικών προγραμμάτων χρηματοδότησης (που αγνοούνταν όλα αυτά τα χρόνια) μέσα από τη δημιουργία συμπράξεων με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

– ο σχεδιασμός ειδικών δράσεων για την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας τους

– η κατάρτιση ειδικού σχεδιασμού για την προσέλκυση μικρών και μεγάλων επενδύσεων στον τομέα της Silver Economy σε τομείς όπου η Καβάλα διαθέτει στρατηγικά πλεονεκτήματα (π.χ. τουρισμός)».