Μάκης Παπαδόπουλος: Μια θετική πρωτοβουλία για να αποφεύγεται η χρεωκοπία «υγιών» επιχειρήσεων

Το ευνοϊκό πλαίσιο που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να στηρίζονται οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα προβλήματα σχολιάζει ο επικεφαλής του συνδυασμού «Ο τόπος της ζωής»

Ελπιδοφόρο χαρακτηρίζει το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρόσκαιρη δυσπραγία ο Μάκης Παπαδόπουλος που ανακοίνωση στην οποία εκτός των άλλων τονίζεται ότι με τη νέα αυτή πρωτοβουλία που προωθείται αποφεύγεται η χρεωκοπία «υγιών» επιχειρήσεων. Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Ο Τόπος της ζωής μας» αναφέρεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής επιτροπής προς τις χώρες – μέλη της Ένωσης καθώς και τις βασικές αρχές της.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του συνδυασμού «Ο τόπος της ζωής μας»

«Πολλές από τις πτωχεύσεις αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν…»

«Σε συνέχεια της τοποθέτησής μας για τη στήριξη και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς και της επιχειρηματικότητας, αναδεικνύουμε μία θετική πρωτοβουλία που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να αποφεύγεται η χρεωκοπία «υγιών» επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα οικονομικά προβλήματα και η απώλεια θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., κάθε χρόνο 200.000 επιχειρήσεις πτωχεύουν στην Ε.Ε., ενώ χάνονται 1,7 εκατ. θέσεις εργασίας. Πολλές από τις πτωχεύσεις αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν το πλαίσιο αφερεγγυότητας (γνωστό ως «πτωχευτικό δίκαιο) και οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης (γνωστές ως «διαδικασίες δεύτερης ευκαιρίας») για επιχειρήσεις λειτουργούσαν με αποτελεσματικότερο τρόπο.

Το 2016 δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στα κράτη-μέλη, όπου η Ελλάδα συγκαταλεγόταν μεταξύ των χωρών με προβληματικό σε αποτελεσματικότητα νομικό πλαίσιο, αφού κατατασσόταν στην 23η θέση στην Ε.Ε. των 25.

Μάλιστα, η ένταξη μίας επιχείρησης στο πτωχευτικό δίκαιο διαρκούσε στη χώρα μας κατά μέσο όρο 3,5 έτη έναντι 2 ετών στην Ε.Ε., ενώ το ποσοστό ανάκτησης των οφειλόμενων έφτανε μόλις το 35,6%, με μέσο όρο στην Ευρώπη το 65%.

Μέσα στην εβδομάδα, συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. η έκδοση νέας Κοινοτικής Οδηγίας που θα δώσει «χρονική ανάσα» σε υγιείς επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρες οικονομικές δυσκολίες, ώστε να μπορούν να αποφεύγουν την πτώχευση και να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι νέοι κανόνες θα συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδυτών, στη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας και θα βοηθήσουν τις οικονομίες να απορροφούν τους κραδασμούς.

Στόχος είναι η οριστική υιοθέτηση της Οδηγίας από τα Κράτη-Μέλη πριν από τις Ευρωεκλογές του προσεχούς Μαΐου.

Η Οδηγία επικεντρώνεται σε τρία βασικά στοιχεία:

1) Εφαρμογή πλαισίων έγκαιρης αναδιάρθρωσης που θα βοηθούν τις εταιρείες να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

2) Κανόνες που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς θα απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους έπειτα από μια περίοδο τριών ετών κατ’ ανώτατο όριο.

3) Στοχοθετημένα μέτρα ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης και απαλλαγής.

Οι ενιαίοι κανόνες που θα εφαρμοστούν σε όλα τα Κράτη-Μέλη θα τηρούν τις παρακάτω βασικές αρχές:

* Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία έγκαιρης ανίχνευσης της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασής τους και τη διασφάλιση της έγκαιρης αναδιάρθρωσής τους.

* Οι χρονοβόρες, πολύπλοκες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες θα απλουστευθούν μέσα από ευέλικτα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης. Τα εθνικά δικαστήρια θα επεμβαίνουν, όταν χρειάζεται, για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των ενδιαφερομένων.

* Ο οφειλέτης θα έχει στη διάθεσή του μια «χρονική ανάσα» τεσσάρων μηνών πριν από την αναγκαστική εκτέλεση, ώστε να διευκολύνονται οι διαπραγματεύσεις και η επιτυχής αναδιάρθρωση.

* Μειοψηφία πιστωτών και εταίρων που διαφωνούν με την αναδιάρθρωση δε θα μπορεί να εμποδίζει τα σχέδια αναδιάρθρωσης, ωστόσο τα έννομα συμφέροντά τους θα διασφαλίζονται.

* Η νέα χρηματοδότηση θα έχει ειδική προστασία, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς αναδιάρθρωσης.

* Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών προληπτικής αναδιάρθρωσης, οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται πλήρως από την εργατική νομοθεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε.

* Η επιμόρφωση, η εξειδίκευση των επαγγελματιών του κλάδου και των δικαστηρίων, καθώς και η χρήση της τεχνολογίας μέσω ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτήσεων και των κοινοποιήσεων προς τους πιστωτές θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και θα μειώσουν τη διάρκεια των διαδικασιών αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης και δεύτερης ευκαιρίας.

* Η συμμετοχή των δικαστών θα προβλέπεται με μεγαλύτερη ευελιξία από τα Κράτη-Μέλη, ώστε να αποφασίζουν πότε και πού θα είναι υποχρεωτική, διατηρώντας το στόχο για ταχύτερες διαδικασίες αφερεγγυότητας.

* Ως προς τη διάρκεια της αναστολής των ατομικών διώξεων, θα εισάγεται η δυνατότητα μεγαλύτερης προθεσμίας των δικαστηρίων ώστε να επικυρώσουν σχέδια που είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, διατηρώντας χρονικό περιθώριο 4 μηνών για την αρχική διάρκεια.

* Θα θεσπιστούν κανόνες οι οποίοι θα καθορίζουν την παράκαμψη των διαφωνιών μιας κατηγορίας πιστωτών και θα παρέχεται η δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη να καθορίζουν όρους για τη διενέργεια προκαταρκτικής αποτίμησης μιας επιχείρησης.

Εμείς θα παρεμβαίνουμε και θα αξιοποιούμε πρωτοβουλίες και μέτρα που θα είναι θετικά για τη στήριξη και ενίσχυση της εθνικής και τοπικής οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και φυσικά τη διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας για τους δημότες».