Εγνατία Οδός: Κλειστό το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στην Άσπρη Άμμο

Από την Δευτέρα έως και την Τετάρτη 24/10 λόγω εργασιών αποκατάστασης των φθορών στο οδόστρωμα

Κλειστό είναι από το πρωί της Δευτέρας (22/10) και τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη 24/10, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Άσπρης Άμμου. Αιτία είναι οι εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Αστυνομική διεύθυνση της Καβάλας η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από την δεξιά λωρίδα και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται να κοπεί ταυτόχρονα το ρεύμα και στις δύο λωρίδες.

Η ανακοίνωση της Αστυνομικής διεύθυνσης της Καβάλας αναφέρει τα εξής: «Αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελεστούν στην παραπάνω περιοχή,

Αποφασίζουμε

1.- Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, από Καβάλα προς Κήπους, από την χ/θ 476+600 έως την χ/θ 478+500 (ύψος Α/Κ Άσπρων Χωμάτων), λόγω εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος, κατά το χρονικό διάστημα από 22-10-2018 έως 24-10-2018.

-Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων δύναται αυτά να συνεχισθούν μέχρι την 26-10-2018, κατόπιν έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

-Κατά το εν λόγω διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλεύρως της ζώνης εκτέλεσης των έργων και μέσω της έτερης λωρίδας κυκλοφορίας, πλάτους τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων, με ευθύνη του αναδόχου, ενώ σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει καθολική διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων ταυτόχρονα και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να αποτραπεί ακινητοποίηση των οχημάτων επί της εν λόγω οδού.

2.- Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

3.- Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).

4.- Τα πιο πάνω μέτρα  είναι προσωρινά και παύουν να ισχύουν μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς τους σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

5.- Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007».