Ο Λαυρεντιάδης της ΔΕΠΑ και του ΣΥΡΙΖΑ…

Ένα άρθρο του Τάσου Τέλλογλου για τους «αργούς ρυθμούς της διερεύνησης της λεηλασίας» της ΔΕΠΑ τα τελευταία χρόνια από εταιρείες οι οποίες συνδέονται με τον όμιλο του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη

Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2018 η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) στέλνει στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μία επιστολή, με την οποία παρέχει πρόσθετο υλικό στην 4η ειδική ανακρίτρια που έχει αναλάβει να εξετάσει την από 19 Δεκεμβρίου του 2017 μηνυτήρια αναφορά της. Στην επιστολή φαίνεται ότι προηγουμένως η ΔΕΠΑ έχει αποστείλει 12 επιστολές στην ίδια αρχή.

Οι μέτοχοι του ομίλου ΔΕΠΑ και οι συμμετοχές του-Πηγή: ΔΕΠΑ Α.Ε.

Στις 30 Ιουλίου 2018 έχει ασκηθεί δίωξη κατά του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και συνεργατών του για κακουργηματική απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του δημοσίου, καθώς και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό της διάπραξη κακουργηματικής απάτης σε βάρος του δημοσίου για την υπόθεση της βιομηχανίας λιπασμάτων (ELFE). Στις 30 Ιουλίου 2018 η δικογραφία διαβιβάζεται για κύρια ανάκριση. O όμιλος, σύμφωνα με το νομικό τμήμα της ΔΕΠΑ, δημιούργησε μια σειρά εταιρειών «προπετασμάτων» (παραβάν) με τα εξωτικά ονόματα ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ AEBE, PFIC LTD, CENTROFARO SERVICES LTD, BFS ΑΕΒΕ και REVERA HOLDINGS LTD. Η τελευταία συνέστησε υποκατάστημα στην Ελλάδα το 2014 (πρόκειται για κυπριακή εταιρεία) αλλά ουδέποτε κατέθεσε προϋπολογισμό στην Ελλάδα. Αρχικός σκοπός της εταιρείας η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η κατασκευή κοσμημάτων (!) και η παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Τον Μάιο του 2018 ωστόσο τροποποίησε τον σκοπό του καταστατικού, ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και να συντηρεί μηχανολογικό εξοπλισμό. Αυτό εξηγεί και την δραστηριοποίηση της εταιρείας στην λιπασματοβιομηχανία.

Το σχήμα των παρένθετων εταιρειών της ELFE -και η ELFE- αγόραζαν αέριο από την ΔΕΠΑ με μεταχρονολογημένες επιταγές, που αποδεχόταν η ΔΕΠΑ

Στο έγγραφο που στέλνει η ΔΕΠΑ στην κ. Άννα Ζαΐρη, επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 (υπογράφεται από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι) τίθενται τα ερωτήματα: ποιο είναι το κεφάλαιο που διαθέτει αυτή η εταιρεία, ποιες συναλλαγές πραγματοποιεί και ποιος κρύβεται πίσω από το «παραβάν» της;

Μια ένδειξη ότι και η εταιρεία αυτή ανήκει στον όμιλο Λαυρεντιάδη είναι και το γεγονός ότι έχει την έδρα της στην οδό Θεοφάνους 12 (που βρίσκεται και η έδρα της Centrofaro Services). Ο νόμιμος εκπρόσωπός της είναι ο κ Παναγιώτης Αγαπίου. Ο νομικός εκπρόσωπος της ΔΕΠΑ παρατηρεί ότι ο κ. Παναγιώτης Αγαπίου, που είναι και εκπρόσωπος της PFIC LTD, διαμένει όπως και όλοι οι εκπρόσωποι των, σύμφωνα με τη ΔΕΠΑ, εταιρειών-«παραβάν», στο ίδιο διαμέρισμά της στην παλαιά Πεντέλη. Διαχειρίστρια της εταιρείας που παράγει και κοσμήματα είναι μία κυρία στην Κύπρο, γνωστή από την διαχείριση τριών ακόμα επιχειρήσεων που συνδέονται με την αγορά αερίου και όχι μόνο (και την έκδοση τιμολογίων) από την Εταιρεία Φωσφορικών Λιπασμάτων.

Δύο από τις τελευταίες επιστολές της ΔΕΠΑ προς την Αρχή για το ξέπλυμα του χρήματος, του Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2018

Το αντικείμενο της επιστολής στην Αρχή για το ξέπλυμα του χρήματος είναι η επίσπευση της έρευνας για τις εταιρείες, που είτε φέρονται να αγοράζουν το αέριο είτε η ELFE (και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες) χρησιμοποιεί επιταγές τους για να αγοράζει η ίδια το αέριο.

Χρέος βουνό, ύψους 120 εκατ. ευρώ

Στο ίδιο έγγραφο της 7ης Σεπτεμβρίου 2018, οι συντάκτες του επισημαίνουν ότι «για τον σκοπό κάλυψης της εβδομαδιαίας κατανάλωσης αερίου κατά τον Ιούλιο του 2018 η ΕLFE μας προσκόμισε τις μεταχρονολογημένες επιταγές που περιλαμβάνονται (ακολουθούν 6 πινάκια επιταγών της ELFE) ενώ κατά τον Αύγουστο του 2018 μας προσκόμισε τις μεταχρονολογημένες επιταγές που περιλαμβάνονται στα πινάκια (ακολουθούν άλλα 6 νούμερα) το σύνολο των οποίων εκδόθηκαν σε διαταγή των εταιρειών ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και PFIC Ltd και οπισθογραφήθηκαν υπέρ της ELFE. To ακριβές ποσό στο οποίο ανέρχεται σήμερα το υπόλοιπο οφειλής της ELFE είναι 120.612.113,20 ευρώ…».

Kατά τους τελευταίους μήνες, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι (Ιούλιος-Αύγουστος 2018) η ELFE έχει προσκομίσει μεταχρονολογημένες επιταγές για την αγορά αερίου που έχουν εκδοθεί από μία άλλη εταιρεία, τη Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ, η οποία εμφανώς δεν φαίνεται να έχει σχέση με τις δραστηριότητες Λαυρεντιάδη. Ωστόσο, επειδή το σύνολο των επιταγών υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ, στελέχη της ΔΕΠΑ ανησυχούν.

Μέτοχοι της ΔΕΠΑ είναι το ελληνικό δημόσιο (65%) μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και τα Ελληνικά Πετρέλαια (35%)

Σε κάθε περίπτωση υπόλογη είναι η διοίκηση της ΔΕΠΑ και οι πολιτικοί της προϊστάμενοι. Βέβαια ενδιαφέρον έχει και το πώς αντιδρούν οι μέτοχοι της εταιρείας, δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου), που κατέχει το 65% των μετοχών και τα Ελληνικά Πετρέλαια, που κατέχουν το υπόλοιπο 35% των μετοχών της.

Ο δημοτικός εργάτης στη Λευκωσία που εκπροσωπεί εταιρείες

Στη μήνυση που υπέβαλε η ΔΕΠΑ κατά του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και 12 συνεργατών του το καλοκαίρι του 2017, εμφανίζονται 28 πρόσωπα να διοικούν η να διαχειρίζονται τη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις-«παραβάν», μεταξύ των οποίων και μια οικογένεια που διαθέτει αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Ένας δημοτικός εργάτης στη Λευκωσία φέρεται να εκπροσωπεί τρεις εταιρείες από αυτές που αγοράζουν αέριο. Τα πρόσωπα αυτά ενώθηκαν «προκειμένου να προκληθεί στην αγορά, στην εταιρεία μας (τη ΔΕΠΑ) και το δημόσιο σύγχυση ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη, να απογυμνώσουν τα Λιπάσματα από κάθε αξιοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, να αποκρύψουν τα έσοδα της λιπασματοβιομηχανίας, να εμφανίσουν πραγματική αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών της ELFE…». Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας ήδη από το 2017 είχε φτάσει στο συμπέρασμα ότι «είναι τέτοια η σύνδεση των επίμαχων εταιρειών και τέτοια η κατάχρηση της νομικής προσωπικότητάς τους, ώστε να πληρούνται ακόμη και οι προϋποθέσεις άρσης της αυτοτέλειας των νομικών προσώπων του συνόλου των εν λόγω “εξωτικών εταιρειών-προπετασμάτων” μέσω των οποίων η ELFE απέμεινε “κουφάρι”».

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και η PFIC LTD

Στο τέλος του 2015, η ELFE εξαιτίας των υπέρογκων χρεών που είχαν συσσωρευθεί προς το δημόσιο, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και κοινής ωφέλειας και τους ιδιώτες πιστωτές της (προμηθευτές και εργαζόμενους) έκανε γνωστό στους εργαζόμενους ότι για τη διάσωση της επιχείρησης επρόκειτο να δραστηριοποιηθεί μια άλλη επιχείρηση («παραβάν», σύμφωνα με τη ΔΕΠΑ) που τους προηγούμενους μήνες εμφανιζόταν ως πελάτης της εταιρείας Λιπασμάτων. Η εταιρεία αυτή μάλιστα προσέλαβε εργαζόμενους από το τμήμα πωλήσεων των λιπασμάτων, μετά την οικειοθελή αποχώρησή τους από την τελευταία. Η εταιρεία αυτή είχε συσταθεί με άλλη επωνυμία ήδη από το 2013 και με τροποποίηση του καταστατικού της μετονομάσθηκε σε ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε η δραστηριότητά της στο εργοστάσιο λιπασμάτων ήταν μισθώνοντας από την ELFE ένα τμήμα των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων-εκεί που στεγάζονται οι μονάδες παραγωγής αμμωνίας, οξέων και αζωτούχων λιπασμάτων.

Οι δύο εταιρείες σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου της Καβάλας είχαν την ίδια έδρα. Την ίδια ώρα η εταιρεία λιπασμάτων υπεκμίσθωσε ένα άλλο τμήμα των εγκαταστάσεών της στην PFIC LTD. H τελευταία είχε έδρα του υποκαταστήματος σε ένα κτίριο πίσω από το Ευγενίδειο Ίδρυμα, στο οποίο παλιότερα ο γράφων είχε επισκεφθεί την διοίκηση της ELFE. Γραμματέας της εταιρείας αυτής είναι μία κυπριακή εταιρεία που από το 2014 στεγαζόταν εκεί που για λίγο καιρό στεγαζόταν και η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΒΕΕ.

Μια σύντομη ιστορία της ΒΦΛ

Η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ) έχει μια μακρά ιστορία. Ιδρύθηκε το 1961 και ανήκε αρχικά στον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας. Το 2000 συγχωνεύθηκε με τις Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος. Τον Σεπτέμβριο του 2009 έγινε η αποκρατικοποίηση των λιπασμάτων και αυτά λίγο πριν από τις εκλογές αγοράστηκαν από το «αγαπημένο» δίδυμο των κυβερνήσεων Καραμανλή-Παπανδρέου, Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και Πέτρο Κυριακίδη, μέσω της Sapphire Lamda Capital Ανώνυμη Συμβουλευτική Εταιρεία στην ELFE. Η εταιρεία στη συνέχεια κατέληξε να ελέγχεται από νομικό πρόσωπο το οποίο είχε σχέση με την πρώην σύζυγο του Λαυρεντιάδη. Ωστόσο, μέσω πλέγματος ξένων νομικών προσώπων, φαίνεται να μην έφυγε από τον έλεγχο του επιχειρηματία.

Για την παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων η εταιρεία χρειαζόταν φυσικό αέριο, μία σχέση που ρυθμιζόταν με μια σύμβαση με τη ΔΕΠΑ από το 1996, το 2008 και το 2012. Όταν η ΒΦΛ μεταβιβάσθηκε στον όμιλο Λαυρεντιάδη-Κυριακίδη, το συνολικό ποσό που χρωστούσε η λιπασματοβιομηχανία στη ΔΕΠΑ ήταν 59 εκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία πρότεινε να ανταλλάξει το χρέος της με ακίνητα, αλλά τα ακίνητα δεν είναι ελεύθερα…

Το 2014 η οφειλή αυτή ανέβηκε μαζί με τις οφειλές άλλων ελληνικών εταιρειών (π.χ. του ομίλου Μυτιληναίου) στα 70 εκατομμύρια ευρώ, στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 στα 89 εκατομμύρια, εν συνεχεία στα 91 εκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2016, για να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια το 2017.

Φυσικά, η «λεηλασία» αυτή της ΔΕΠΑ δεν θα ήταν δυνατή χωρίς ανοχή «από μέσα» και κάποια πολιτική κάλυψη, καθώς η εταιρεία εποπτεύεται από το υπουργείο Ενέργειας. Για να πετύχει καλύτερη «ρύθμιση» στην (μη) αποπληρωμή των χρεών, το συγκρότημα Λαυρεντιάδη πρότεινε μεταξύ των άλλων την ανταλλαγή του χρέους του αερίου έναντι ακινήτων, που ωστόσο είχαν ήδη δεσμευθεί από το ελληνικό δημόσιο.

*Σημείωση: Θα ακολουθήσει Β’ μέρος για την υπόθεση ΔΕΠΑ-ELFE, με θέμα τα δεσμευμένα ακίνητα

Πηγή: insidestory.gr