Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό λόγω έργων

Ποιο κομμάτι του δρόμου αφορούν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύουν

Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στη 1 εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας του κλάδου (ρεύματος κυκλοφορίας) από Ξάνθη προς Θεσσαλονίκη, της Εγνατίας Οδού, εκ περιτροπής, από την χ/θ 474+800 (ύψος Α/Κ Άσπρων Χωμάτων) έως την χ/θ 468+500 (ύψος Άγιου Σίλα), αποφασίστηκε λόγω εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος (Ε΄ Φάση), κατά το χρονικό διάστημα από 24-10-2018 έως 17-11-2018.

Οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά και σε δύο στάδια, ως κάτωθι:

  • από την χ/θ 474+800 έως την χ/θ 472+500
  • από την χ/θ 469+500 έως την χ/θ 468+500

Κατά το εν λόγω διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλεύρως της ζώνης εκτέλεσης των έργων και μέσω της έτερης λωρίδας κυκλοφορίας, πλάτους τουλάχιστον 4 μέτρων, με ευθύνη του αναδόχου και σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση, ενώ σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων ταυτόχρονα και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να αποτραπεί ακινητοποίηση των οχημάτων επί της εν λόγω οδού.

Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).

Τα πιο πάνω μέτρα είναι προσωρινά και παύουν να ισχύουν μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς τους σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.