Οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας προχωρούν σε κινητοποιήσεις

Ξεκινάνε αποχή διαρκείας, με αίτημα την άμεση υπογραφή της ΣΣΕ 2018 με τη διοίκηση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.-Πότε αρχίζουν οι κινητοποιήσεις και πόσο θα διαρκέσουν

Οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. προχωρούν σε αποχή διαρκείας από τα Σαββατοκύριακα και Αργίες με έναρξη την 27η Οκτωβρίου 2018 και αποχή διαρκείας από υπερωρίες με έναρξη την Δευτέρα 29η Οκτωβρίου 2018.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους: «Διεκδικούμε την άμεση υπογραφή της ΣΣΕ 2018 με τη διοίκηση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε, όπως αυτή έχει προταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει ανταπόκριση. Οι εργαζόμενοι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν στο καθεστώς αναμονής λήψης απόφασης από την διοίκηση, για ένα θέμα που έπρεπε να είχε διευθετηθεί στην αρχή του έτους. Για τον λόγο αυτό καλούμε την Διοίκηση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. να επανεξετάσει άμεσα το αίτημα των εργαζόμενων και να μην περιορίσει την διάρκεια λειτουργίας των λιμένων αρμοδιότητάς της».