Όσοι έχετε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, δηλώστε τα για να μην πληρώσετε δημοτικά τέλη

Ο δήμος καλεί τους δημότες – ιδιοκτήτες των ακινήτων – να αποταθούν στο τμήμα εσόδων μέχρι το τέλος του έτους

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τους δημότες να δηλώσουν τα ακίνητα τα οποία έχουν κάνει διακοπή στην ΔΕΗ για να απαλλαχθούν από τα Δημοτικά Τέλη και να τακτοποιήσουν και την εκκρεμότητα στο ΤΑΠ, εξέδωσε ο Δήμος Καβάλας. Στην ανακοίνωση, παρακαλεί τους Καβαλιώτες να αποταθούν μέχρι το τέλος του έτους (2018) στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου, προκειμένου να κάνουν γνωστό στην Υπηρεσία ότι το ακίνητο τους δεν ηλεκτροδοτείται προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 222, έτσι όπως τροποποιήθηκε.

Το άρθρο 222 (τροποποίηση 3 παρ. 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74)) αναφέρει τα εξής:

  1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α’138), αντικαθίστανται ως εξής:

«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α’ 171).

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.»

  1. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.