Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην ΕΟ Αμφίπολης – Καβάλας

Λόγω ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης του οδοστρώματος θα περιοριστεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο τμήμα από χ/θ 17,700 μέχρι χ/θ 17,800

Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνική Οδό Αμφίπολης – Καβάλας, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης αποφάσισε ο διευθυντής της P. Οι ρυθμίσεις αφορούν μια απόσταση 100 μέτρων στην χ/θ 17,700 μέχρι χ/θ 17,800 και θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου έως την Τρίτη 6 του μηνός. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες για την ασφαλτόστρωση θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 4 Νοεμβρίου και τις δύο επόμενες ημέρες (Δευτέρα και Τρίτη) θα γίνουν εργασίες διαγράμμισης.

Σύμφωνα την απόφαση της Αστυνομίας

– Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του ρεύματος κυκλοφορίας, ανάλογα με το τμήμα του οδοστρώματος στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της εναπομείνασας οδού εκ περιτροπής και σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των σημαιοφόρων, που θα υπάρχουν με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

– Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 946-Β΄).

– Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

– Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του ΠΚ και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί ΚΟΚ», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.