«Ενεργοποιείται» το έργο της μελέτης για την αξιοποίηση των καπναποθηκών της Καβάλας

Στην τελική ευθεία προς δημοπράτηση μετά και την υπογραφή του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, Χρήστου Μέτιου, με σκοπό την αναγέννηση των ιστορικών κτηρίων της πόλης

Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστου Μέτιου, «ενεργοποιείται» το έργο για την υλοποίηση μιας οικονομοτεχνικής έρευνας με σκοπό να αναδειχθούν τρόποι αξιοποίησης των καπναποθηκών της Καβάλας από ιδιώτες, στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) το οποίο υλοποιεί ο δήμος Καβάλας.

Το σχέδιο προβλέπει την αποτύπωση όλων των καπναποθηκών της Καβάλας, ιδιωτικών και δημόσιων, την κατηγοριοποίησή τους με βάση τα χαρακτηριστικά τους και την αναζήτηση ενός βιώσιμου μοντέλου διαχείρισής τους. Προβλέπει επίσης την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την αξιοποίηση μιας καπναποθήκης που θα επιλεγεί.

Στόχος είναι να γίνει ευκολότερη η εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων και πιθανών επενδυτών, ώστε οι καπναποθήκες της Καβάλας να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν πόλους τοπικής ανάπτυξης.

Να σημειωθεί ότι το έργο αποτελεί κομμάτι του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του γνωστού συνόλου έργων συνολικού προϋπολογισμού 8.600.000 ευρώ, τα οποία με διαγωνιστικές διαδικασίες μεταξύ των υπόλοιπων πρωτευουσών Νομών της Περιφέρειας κέρδισε ο δήμος Καβάλας. Το έργο συντάχθηκε, μελετήθηκε και κατατέθηκε από τον δήμο Καβάλας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νόμου Καβάλας, το ΤΕΕ και τη ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.