Μάκης Παπαδόπουλος: Να ενταχθεί άμεσα στον Δήμο το «Βοήθεια στο σπίτι»

Να εκμεταλλευτεί το νέο νομικό πλαίσιο και να εντάξει το πρόγραμμα, που θα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, καλεί την διοίκηση ο επικεφαλής του συνδυασμού «Ο τόπος της ζωής μας»

Να κινηθεί γρήγορα και με αποτέλεσμα, προκειμένου να προλάβει τις προθεσμίες και να προχωρήσει άμεσα στην οργανική ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στις δραστηριότητες του καλεί την διοίκηση του δήμου Καβάλας η δημοτική παράταξη «Ο τόπος της ζωής μας». Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής της Μάκης Παπαδόπουλος επισημαίνει την μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάζεται με το νέο νόμο 4583/2018, που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2018, και δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να εντάξουν τα εν λόγω προγράμματα στις οργανικές τους δραστηριότητές

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του συνδυασμού «Ο τόπος της ζωής μας»

«Πρώτη προτεραιότητά μας η κοινωνική πολιτική»

«Μία πολύ σημαντική ευκαιρία παρουσιάζεται για τον Δήμο μας στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, που σταματά την πολύχρονη ταλαιπωρία εργαζομένων και δημοτών που ωφελούνται από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Ο νέος νόμος 4583/2018, που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2018, δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να εντάξουν τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» στις οργανικές δραστηριότητές τους, με χρηματοδότηση που θα λαμβάνουν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Καλούμε τη σημερινή διοίκηση του Δήμου να κινηθεί γρήγορα και με αποτέλεσμα, προκειμένου να προλάβει τις προθεσμίες και να προχωρήσει άμεσα στην οργανική ένταξη του προγράμματος στις δραστηριότητες του Δήμου.

Εμείς δεσμευόμαστε:

  • ü  για ένα πιο φιλικό και αποτελεσματικό  για τους δημότες σύστημα κοινωνικής στήριξης του Δήμου, που θα είναι ευέλικτο και θα εξυπηρετεί και τον τελευταίο δημότη που δεν καλύπτεται από τις κρατικές δομές (χωρίς δικαιολογίες…)
  • ü  με ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών προσώπων, που θα έχει γνώμονα τις ανάγκες των δημοτών
  • ü  με συμπράξεις με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την παροχή επιπλέον καινοτόμων υπηρεσιών φροντίδας
  • ü  με ενίσχυση της χρηματοδότησης από το ταμείο του Δήμου
  • ü  με την αξιοποίηση όλων των σχετικών Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης
  • ü  με την ένταξη του Δήμου σε εθνικά και Ευρωπαϊκά δίκτυα για την κοινωνική μέριμνα, που θα μεταφέρουν τεχνογνωσία από δράσεις που είναι ήδη δοκιμασμένες και επιτυχημένες».