Ο «Ερμής» σώζει τις παραλίες του δήμου Παγγαίου και ενισχύει την ανάπτυξη της περιοχής

Το διακρατικό έργο αφορά σε παρεμβάσεις από τη Νέα Πέραμο μέχρι και τον Στρυμόνα, με τον κύριο μέτοχο του έργου, τον δήμο Παγγαίου, να έχει ήδη υποβάλλει τις σχετικές μελέτες-Ποιοι οι στόχοι του έργου και τι περιλαμβάνει

Το διακρατικό έργο HERMES (A HarmonizEd fRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation), μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Balkan-Mediterranean, έχει συμπεριλάβει εδώ και καιρό τον δήμο Παγγαίου σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα αποκατάστασης των διαβρωμένων ακτών, από τη Νέα Πέραμο μέχρι και τον Στρυμόνα.

Κύριος μέτοχος του έργου είναι ο δήμος Παγγαίου, η μοναδική περιοχή στη Ελλάδα στην οποία εφαρμόζεται πιλοτικά το έργο, ενώ βασικός στόχος του είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων στο παραλιακό μέτωπο του δήμου ώστε να υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή επιχειρηματικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών οι οποίες θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής.

«Το έργο είναι μια καλή προσέγγιση στην προσπάθεια που κάνουμε να αντιμετωπίσουμε τη διάβρωση των ακτών. Ήδη ολοκληρώνονται οι σχετικές μελέτες και η υποβολή προτάσεων για έργα προστασίας των ακτών, ενώ πιλοτικά γίνονται και κάποιες παρεμβάσεις», αναφέρει ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης.

Σημειώνεται ότι η πιλοτική εφαρμογή του έργου αφορά επίσης σε ακτές της Κύπρου, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Οι πιλοτικές τοποθεσίες στην Ελλάδα βρίσκονται στον δήμο Παγγαίου

Η παραλία της Κάρυανης έχει μήκος περίπου 16,3 χλμ. με μέγιστο πλάτος 76 μ., στο δυτικό τμήμα, κοντά στο δέλτα του ποταμού Στρυμόνα. Δίπλα στην παραλία της Κάρυανης, στην ανατολική πλευρά της, η ακτογραμμή συνεχίζει και σχηματίζει Αμμολόφους, την αμμώδη παραλία και το σύστημα των αμμοθίνων που εκτείνονται μέχρι πλάτος 50 μ. και καλύπτουν ένα μήκος περίπου 20 χλμ.

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμετέχουσες χώρες-Η σημασία του για την τοπική οικονομία

Η παράκτια ζώνη του δήμου Παγγαίου αποτελεί τη κυριότερη πηγή απασχόλησης και τη βασική προοπτική για την τοπική οικονομία. Δεδομένου ότι αποτελεί το κύριο πλεονέκτημα ενός από τους πιο γοργά ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς στη Βόρεια Ελλάδα, η υγιής και αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση της παράκτιας ζώνης έχει καταστεί κορυφαία προτεραιότητα για τον δήμο.

Το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών και ο αντίκτυπός τους στην τοπική κοινωνία

Στις ελληνικές πιλοτικές περιοχές, η διάβρωση των ακτών είναι μια διαδικασία που καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις ανθρωπογενείς πιέσεις και την ύπαρξη κατασκευών με σαφώς αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ωστόσο, η παράκτια ζώνη είναι κομβικό σημείο της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου η σημαντικότερη πηγή οικονομικής ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της παράκτιας ζώνης θα έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Η συμβολή του έργου HERMES

Η διακρατική προσέγγιση που εισήγαγε το έργο HERMES διευκολύνει την ανάπτυξη της γνώσης και τη χρήση νέων μεθόδων για την ανάπτυξη και εφαρμογή δοκιμασμένων λύσεων που συνδυάζουν τεχνολογίες αιχμής με την αξιοποίηση της τοπικής τεχνογνωσίας.